سقوط انسان

بیمارانی که در بیمارستان هستند دو دسته هستند. یک گروه آن هایی که آمدند تا خوب شوند، یک گروه آن هایی که هرگز خوب نمی شوند.

ولی کسانی که حالشان خوب می شود، می دانند دیر یا زود روزی می رسد که آنها هم دیگر بهتر نشده، بدنشان در برابر نیروهای داخلی و خارجی تسلیم خواهد شد.

هر انسانی روزی سقوط خواهد کرد و هر چقدر بیشتر خود را بالا کشیده باشد، دیدن این سقوط دردناک تر خواهد بود.

 صدای مهربانی که عاشقانه محبت را به زبان می آورد، در نهایت به اصواتی مبهم و گاه گوش خراش تبدیل می شود. نگاه مهربان، جدی، مردد و … سرانجام از بین می رود و فقط چشمانی بی حالت خیره به سقف باقی می ماند… و مغزی که با کتاب خواندن و فکر کردن درباره ی مسائل مهم جهان فعال بود، در روزگار سقوط از کار می افتد.

ما لا به لای همین روزهایی که زنده و فعال هستیم، گاه سقوط را تجربه می کنیم.

 ممکن است پولمان را ار دست بدهیم، معشوق ما را طرد کند یا در کار و تحصیل شکست بخوریم. گاهی هم بیماری هایی که خوب می شوند، به سراغمان می آیند و می بینیم چطور خوابیدن در رختخواب همه چیز دنیا را بی معنی می کند.

 وقتی بیمار هستیم اتفاقات مهم دنیا برایمان بی اهمیت می شوند.

 مغز دیگر کار نمی کند و متوجه می شویم که احساس زنده بودن و زندگی کردن ما، این که من موثر هستم، فکر می کنم و تصمیم می گیرم، چقدر به رفتار سلول ها و مولکول ها وابسته است.

زمانی که داشته های باارزشمان را از دست می دهیم می فهمیم چقدر سقوط به ما نزدیک است و پایانی تلخ و اجتناب ناپذیر برای زندگی.

 

 

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر