ف.خ    

جامعه ی ایده آل وجود ندارد

ما خیلی منتظر هستیم که یک روزی همه چیز درست شود.

یک جامعه ی خوب و آگاه،

قوانین درست و آدم های خوب، زندگی با شادی و بدون مشکل.

ولی حقیقت این است که جنس زندگی جور دیگری است.

 هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد

این که زندگی هیچ تعهدی برای خوب بودن همه چیز به هیچ کس نداده است.

هر جایی که محصول باکیفیت و ارزان وجود دارد، عده ای انسان به بیگاری گرفته شده اند.

ژاپنی هایی که اینقدر به دیگران اهمیت می دهند، در بررسی های روانشناسی افرادی فاقد اعتماد به نفس هستند.

بله حالت ایده آلی وجود ندارد

چون ناگهان یک ویروس می آید و تعداد زیادی انسان را می کشد.

سلاح های جنگی پیشرفته تر می شوند. سیل و زلزله می آید.

 و حتی اگر هیچ کدام از این اتفاق ها هم نیفتد، آخرش همه ی ما می میریم.

همه از جوانی به پیری می رسیم و هیچ کس تعهد نداده که ما رنج نخواهیم کشید.

ما می توانیم رشد کنیم.

انسان های کامل تری باشیم، کیفیت زندگی خود را بالاتر ببریم.

قوانین درست داشته باشیم که از ما حمایت و محافظت کنند.

می توانیم برای خود احترام بیشتری قائل باشیم،

ولی همین رشد فردی باعث می شود نتوانیم هر چیزی را دردیگران تحمل کنیم.

در جامعه ای که انسان ارزشمند است طلاق بیشتر می شود

 و این پیامدی غیرقابل اجتناب رشد است.

 ما فقط باید قبول کنیم هیچ چیز ایده آلی وجود ندارد.

هر چیزی که به دست می آید چیز دیگری از آنسو از دست می رود.

 انسان هرگز روی زمین زندگی ایده آلی نخواهد داشت.

 ما فقط باید تشخیص دهیم چه چیزی را چقدر از دست بدهیم و چه چیزی را چقدر به دست بیاوریم.

 باید بفهمیم که باید از همه چیز یک حدی را داشته باشیم.

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

از امروز می گوییم دنیای جدید

چرا اخلاق خوب نیست؟!

ما نمی توانیم اخلاق مدار باشیم

ایرانی ها باهوش نیستند

چه کسانی عقل ندارند؟

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز

قصه ی حکومت های مهربان

ما مردم اسکناس هستیم

با کودک خجالتی چه کنیم؟

ما به تحریک نیاز داریم

ارزش دانشگاه چطور کم شد

تعصب ما را عصبانی می کند

نگاه جنسیتی چگونه است؟

قصه ی عشق وطن چیست؟

ازدواج در محضر اتفاق نمی افتد

واقعیت چطور تحریف می شود؟

سطوح تفکر و فراشناخت

آیا ما امنیت داریم؟

تفاوت مردان و زنان در پذیرش رنج

اثر والد بر سیاره ی زمین

چرا خانم ها غیبت می کنند؟

چگونه فکر می کنیم؟

درباره ی عقده ی مردانگی

قدرت جنسی مرد

کاش دنیا به سرباز نیاز نداشت!

کولبر بودن یک انتخاب نیست!

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

تماشای ماهواره اشکالی ندارد

تجاوز یک انحراف جنسی است!

چرا مرگ را باور می کنیم؟

گناه و سرطان 

مسئول بی اختیار

سورپرایز وزیر جوان

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 1

درباره ی دزد

روانشناسی دیدگاه های مختلف

جلوی بچه هایتان با هم دعواکنید!

اضطراب اول شدن

روانشناسی طلاق

روانشناسی خدا

قصه ی سطل زباله

روانشناسی اجتماعی و قوانین

چیزی به نام فرهنگ سازی وجود ندارد!

چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟

خیانت

 من لجباز، لوس و بامزه هستم!

نیاز به عشق و نوازش

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

در لحظه زندگی نمی کنم

قوانین غیر اخلاقی

چندهمسری

توجیه اخلاقی 2

توجیه اخلاقی 1

پیام های اخلاقی بی اثر

اخلاق و جهان بد

عشق با چون و چرا

انواع خودکشی

تواضع نداشته باش!

درباره ی خودکشی

تجمل گرایی در جهان سوم

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا