شغل شریف

 با شنیدن این ترکیب چه شغلی به ذهنتان می آید ؟

احتمالا رفتگر یا به قول جدیدترها پاکبان.

شغلی که مردم آن به پاکی و شرافت شناخته شده اند، چون افرادی زحمتکش هستند و نان بازویشان را می خورند، چون لقمه حلال سر سفره می برند.

اینها زیاد تکرار شده،

 این افراد جز شریف ترین افراد جامعه هستند

و چند وقت پیش هم که ماجرای شوخی خانم بازیگر با یکی از این افراد پیش آمد، تعداد زیادی از مردم در فضای مجازی عصبانی شدند و حتی شورای شهر تهران هم واکنش تند نشان داد.

ما خیلی وقت ها سوار موج هستیم. موجی که رسانه ها راه می اندازند.

همان افرادی که از “توهین” به آن مرد “شریف” عصبانی بودند، خوشحال بودند که آن خانم برای تنبیه باید یک روز جارو به دست بگیرد و خیابان ها را تمیز کند.

بله تنبیه!

 یعنی مجازات برابر می شود با انجام کاری که جامعه آن را معادل شریف بودن، خدمت به مردم و مایه ی افتخار می داند!

 جامعه ای که چشمانش بسته است و نمی داند به چه چیزی باید فکر کند.

مردمی که ذهنشان پر از حرف ها و شعارهای رسانه هاست. آنها به همان نقطه ای نگاه می کنند که رسانه ها اشاره می کنند و همانطور فکر می کنند که آنها می خواهند.

هیچ شغلی شریف نیست.

 این انسان ها هستند که شرافت دارند.

هر آدم فقیری حتما آدم درستی نیست.

هر آدم پولداری خبیث نیست.

رسانه ها می خواهند که ما اینطور فکر کنیم و از هم متنفر باشیم.

واژه ها همیشه درمعنای واقعی خود استفاده نمی شوند.

مثلا در ماجرای خانم بازیگر و آقای پاکبان شریف یعنی بیچاره و مظلوم؛

و همه آن حمایت ها و عصبانیت ها فقط باعث تحقیر و ایجاد حس ترحم نسبت به آن شهروند شد.

این حرکت گروهی و کورکورانه دلیلش دفاع از شرافت و ارزش های انسانی نبود.

خشمی نابخردانه بود که در نتیجه ی مقایسه های مکرر بین داشته ها و نداشته های گروه های مختلف جامعه بوجود آمده بود.

خشمی که همیشه هست…

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر
دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر