ف.خ

روانشناسی کودک 

         پرورش کودک : اگر قصد دارید بعضی از رفتارهای کودکتان را تغییر دهید چند توصیه برایتان دارم:

اول این کار را از خانه شروع کنید

مهمانی و بودن در جمع به همراه یک کودک … به شدت به والدین استرس وارد می کند.

وقتی می بینید رفتار فرزندتان مشکل ساز شده

و تصمیم گرفتید برای تغییر آن اقدام کنید

برای مدتی مهمانی ها را کنسل کنید.

کودکم آبرویم را می برد!

 تربیت در منزل

فایده این کار این است که شما آرامش بیشتری دارید و نگران حرف های دیگران نیستید.

هرگاه لازم بود، بر اساس روانشناسی کودک، می توانید در برابر کارهای بد او بی توجه باشید. بدون این که به سهل انگاری متهم شوید.

  • خیلی مهم است که فرزند شما چند ساله است.
  • رفتارهای غیرطبیعی و مشکل ساز او چه هستند
  • رابطه ساکنین خانه با هم چگونه است؟
  • این که تاکنون در برابر کارهای او چه واکنشی نشان دادید؟
  • و خیلی موارد دیگر

همه در رفتار کودک و مشاوره روانشناسی مهم هستند.

ولی من اینجا چند نکته کلی که در بیشتر موارد درست است را می نویسم.

بیشتر والدین در جواب این سوال که :

معمولا در برابر کارهای بد او چه واکنشی نشان می دهید؟

می گویند: اول صبر میکنم و چیزی نمیگویم تا این که بالاخره عصبانی میشوم.

این الگوی رفتار بیشتر والدین به ویژه مادران ایرانی است.

اولین چیزی که باید بدانید این است:

نیاز نیست شما چیزی را تحمل کنید! اگر رفتاری درست نیست باید همان لحظه تذکر دهید.

چطور تذکر بدهیم؟

موثرترین برخورد با کودک زمانی است که شما آرام هستید. آرام و در عین حال محکم.

روانشناسی کودک می کوید:

  • با صدای بلند حرف نزنید
  • از دور حرف نزنید
  • از ارتفاع بالا با او صحبت نکنید. بنشینید. هم قد او باشید
  • صورتتان روبروی صورت او باشد. فیس تو فیس؛ چشم در چشم.
روانشناسی کودک دکتر فائزه خانلرزاده

     روانشناسی کودک دکتر فائزه خانلرزاده

به او بگویید:

از این کارت خیلی ناراحت شدم.

این حرف در خانه ی ما ممنوع است.

این کار در این خانه ممنوع است.

یا خیلی خجالت کشیدم.

یا دلم شکست

(هر احساسی را که واقعا داشتید را بر زبان بیاورید)

تمام! و بروید. بدون این که نشان دهید کار بد او اثر خاصی روی شما گذاشته یا عصبانی هستید.

این یک نمونه برخورد موثر در برابر رفتارهای مشخصا زشت است که می خواهید تکرار نشود.

در ادامه در مورد تنبیه و تشویق خواهم گفت.