ف.خ

                  تشویق از دیدیگاه روانشناسی  کودک

            پرورش کودک قدم سوم: تشویق! تشویق چیست؟ اتفاقی خوشایند که بعد از انجام یک عمل رخ می دهد و باعث تکرار آن می شود.

 تشویق همیشه شکلات و لبخند نیست. در تعریفی که روانشناسی ارائه می دهد گاهی کتک زدن هم تشویق است.

به خاطر همین است که سالها از روانشناسان شنیده اید که کودک خود را تنبیه بدنی نکنید. چون تشخیص تشویق و تنبیه همیشه کار راحتی نیست.

شما به عنوان والد باید یک شخص قدرتمند باشید که به راحتی عصبانی نمی شود. یادتان باشد توجه یکی از مهم ترین نیازهای هر انسانی است. کودک شما هم از این قاعده مستثنی نیست.

وقتی کار بدی نمی کند

روانشناسی کودک دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی کودک دکتر فائزه خانلرزاده

آرام است

تلویزیون نگاه می کند

به او توجه کنید. قربون صدقه اش بروید.

دوست دارید چه ویژگی در او شکل بگیرد؟

می خواهید مودب باشد؟ بگویید وای چه پسر مودبی دارم من.

می خواهید با صدای نخراشیده داد نزند ؟

یا وقتی لوس می شود و کوچکتر از سن خودش صحبت می کند (در بچه های اول زیاد دیده می شود) 

وقتی با لحن معمولی خودش صحبت می کند بگویید:

چقدر دخترم قشنگ صحبت می کنه. خیلی خوشم میاد وقتی با صدای قشنگ خودت حرف میزنی. واقعا صداتو دوست دارم.

می خواهید مرتب و تمیز باشد؟ چقدر پسرم مرتبه. امروز لباست خیلی تمیزه. واقعا کیف میکنم نگاهت میکنم.

دقت کنید در همه ی این نمونه ها تعریف واقعی و جزئی است. از واژه های مبهم و کلی مثل “بچه ی خوب” استفاده نکنید! 

روانشناسی کودک دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی کودک دکتر فائزه خانلرزاده

کودک خود را ببینید!

 وقتی هیچ کاری نمی کند او را ببینید. منتظر نباشید کارنادرستی انجام دهد تا نقش والد را ایفا کنید. وظیفه شما پند و موعظه نیست.

 معلم اخلاق نباشید!

شما او را به دنیا آوردید و باید زندگیش را سرشار از زیبایی کنید.

شما تعیین می کنید نگاه او به دنیا چگونه باشد. پدر و مادردر چشم کودک نماینده دنیا هستند. او با دیدن شما می فهمد که دنیا جای خوبی هست یا نه؟

هیچ انسانی با محبت زیاد لوس نمی شود. اصلا محبت هیچ وقت زیاد نیست.

آنچیزی که نباید درش زیاده روی کرد، تامین چیزهایی است که کودک به آنها نیاز ندارد. مثل خوراکی ها و اسباب بازی های مختلف.

بحث نیازها را فعلا تا همینجا داشته بشید، تا بعدا کامل تر درموردشان بنویسم.