ف.خ    

       

درباره ی احساس مالکیت

احساس مالکیت : انسان از روزی که پا به زمین گذاشت نگران بود. نگران داشته ها و نداشته هایش. همه ی ما می ترسیم.

ترس از نداشتن،

از دست دادن،

طرد شدن،

تنها ماندن و …

این ترس های عمیق انسان را وادار  کرد بجنگد.

بجنگد تا بهتر باشد. بجنگد تا مورد تایید باشد.

چرا جنگ؟

جنگ بر سر مالکیت

چون انسان ها بی شمارند. هر چه تعداد ساکنان این سیاره بیشتر شد، رقابت برای داشتن چیزهای خوب هم سخت تر شد.

بسیاری از آرزوهای ما با هم تداخل دارند،

 گاهی در هم گره می خورند.

 خواسته های ما به راحتی به دست نمی آیند.

ما چیزهایی را که داریم راحت به دست نمی آوریم.

احساس مالکیت:

احساس مالکیت یکی از قوی ترین حس ها در درون انسان است.

احساس مالکیت می گوید تو مال من هستی.

من تو را می خواهم و به هیچ کس نمی دهم.

احساس مالکیت ناشی از ترس است.

ترس از دست دادن.

به خاطر زیستن در دنیایی که قانونی ندارد و هر اتفاقی ممکن است در آن بیفتد.

احساس مالکیت یک “باید” با خود دارد.

احساس مالکیت قانون دارد. حق به جانب است.

می گوید تو اگر بروی،

اگر با من نمانی

به دیگری نگاه کنی

 یک خائن هستی.

تو اگر روزی مرا دوست نداشته باشی، یک خیانتکار هستی.

احساس مالکیت حسی است برای آرام و قرار گرفتن انسان.

حسی که به نیازهای عمیق و کودکانه ی انسان رنگ و بوی عقلانی می دهد.

 حقیقت احساس مالکیت چیست؟

 حقیقت این است که ما نمی توانیم به کسی بگوییم مرا دوست داشته باش.

همیشه با من باش.

نمی توانیم کاری کنیم که هیچ کس به معشوق ما نگاه نکند.

هیچ کس او را دوست نداشته باشد.

چون نمی توانیم دنیای اطراف خود را کنترل کنیم. چرا که هر انسانی پر از خواسته های غیرمنطقی و کودکانه است.

احساس مالکیت چطور ارضا می شود؟

ما تنها می توانیم از همدیگر بخواهیم همیشه حقیقت را به هم بگوییم.

همیشه احساس واقعی هم را بدانیم.

اگر عاشق هم هستیم، از هم عصبانی هستیم، اگر از هم بدمان می آید،

چیزی را دوست نداریم و کاری ناراحتمان می کند،

همه ی این ها را صادقانه به هم بگوییم.

تنها در این صورت می توانیم اطمینان داشته باشیم که دوست داشتن و “عشق” ما سال ها دوام می آورد،

و نیاز به احساس مالکیت در حد راضی کننده ای ارضا می شود.

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

کولبر بودن یک انتخاب نیست!

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

تماشای ماهواره اشکالی ندارد

تجاوز یک انحراف جنسی است!

چرا مرگ را باور می کنیم؟

گناه و سرطان 

مسئول بی اختیار

سورپرایز وزیر جوان

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 1

درباره ی دزد

روانشناسی دیدگاه های مختلف

جلوی بچه هایتان با هم دعواکنید!

اضطراب اول شدن

روانشناسی طلاق

روانشناسی خدا

قصه ی سطل زباله

روانشناسی اجتماعی و قوانین

چیزی به نام فرهنگ سازی وجود ندارد!

چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟

خیانت

 من لجباز، لوس و بامزه هستم!

نیاز به عشق و نوازش

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

در لحظه زندگی نمی کنم

قوانین غیر اخلاقی

چندهمسری

توجیه اخلاقی 2

توجیه اخلاقی 1

پیام های اخلاقی بی اثر

اخلاق و جهان بد

عشق با چون و چرا

انواع خودکشی

تواضع نداشته باش!

درباره ی خودکشی

تجمل گرایی در جهان سوم

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا