سرکوبی و انکار دلیل بداخلاق بودن

روانشناسی

برای اینکه کمتر بداخلاق شویم و بتوانیم آرام تر زندگی کنیم یک راه حل ساده و تکراری وجود دارد:

این که با طبیعت خود راحت باشیم.      

همیشه به ما گفتند باید احساساتمان را کنترل کنیم.

باید بتوانیم چیزی را که مال ما نیست دوست نداشته باشیم.

 باید عقلمان بر قلبمان حکومت کند

و همه ی این باید و نباید ها از ما انسان هایی بداخلاق و کم تحمل ساخته است.

چرا بداخلاق شدیم؟

ما بداخلاقش شدیم، چون توجه همیشه روی احساسات و هیجان های ما بود.

 چون به ما گفتند چه چیزهایی را نباید دوست داشته باشی

و باید از چه چیزهایی خوشت بیاید.

نباید عصبانی شوی.

نظر مردم نباید برایت مهم باشد.

نباید از این اتفاق ناراحت شوی، چون حتما یک خیری درش هست.

 ما تبدیل به آدم هایی بداخلاق شدیم، چون همیشه باید نفسمان را تزکیه می کردیم.

همیشه به ما گفتند این احساسی را که داری نباید داشته باشی!

ما سخت زندگی کردیم،

چون هیچ گاه بزرگترها، جامعه و رسانه ها به ما نگفتند تو حق داری عصبانی شوی.

طبیعی است که اظهارنظر دیگران در مورد تو برایت مهم باشد و گاهی ناراحت یا خوشحال شوی.

تو می توانی هر چیزی را دوست داشته باشی و ممکن  است از هر کسی بدت بیاید.

تو می توانی گاهی بی منطق و گاهی کم حوصله و لجباز باشی.  

باید و نبایدهایی که توسط یک عده کمال گرای بی منطق تعیین شد، جامعه ی ما را تبدیل به جامعه ای عصبانی و بداخلاق کرد.

ما یاد نگرفتیم که در برخورد با دیگران تنها رفتارمان اهمیت دارد و نه آنچه که احساس می کنیم؛

و زمانی که احساساتمان را طبیعی می دانیم فشار آنها کم شده، کمتر روی رفتار ما اثر خواهند داشت.

این که احساست درست نیست و باید آن را تغییر دهی، یک تلاش بیهوده و فرسایشی بود که سالها بی نتیجه ماند.

ما مردم بهتری نشدیم، فقط دچار احساس گناه همیشگی شدیم بخاطر آنچه که هستیم.

این بزرگان بیمار ما را دربند و زنجیر کردند تا هیجاناتمان را بکشیم. در صورتی که هیچ احساسی را نمی شود از بین برد.  

سرکوبی و انکار طبیعت مان باعث طغیان احساسات منفی می شود و به همین دلیل است که ما بداخلاق ها دیگر همدیگر را دوست نداریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر
دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر