ف.خ   

 

اعتراض  نشانه ی درماندگی یا امید ؟

چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟ روزی که خبر گرانی بنزین اعلام شد، فکر می کردم ما دیگر به گرانی ها اعتراض نمی کنیم، یک متن نوشتم با این عنوان: چرا به گرانی بنزین اعتراض نمی کنیم؟

 در مورد انفعال مردم نوشتم، از ناامیدی شان برای بهتر شدن اوضاع، از این که وقتی در جامعه ای مردم اعتراض نمی کنند، یعنی امیدی ندارند که صدایشان شنیده شود.

یعنی درماندگی آموخته شده، به این معنی که همه می گویند تلاش نکن، حرف نزن، هیچ فایده ای ندارد، چیزی تغییر نخواهد کرد.

 نوشتم که این حرکت یک جور خودکشی دسته جمعی است. مثل خودکشی نهنگ ها.

شبیه رفتار بیماری است که از خوب شدن ناامید شده، به همین خاطر درمان را رها کرده، منتظر مرگ است.

جامعه ای که اعتراض نمی کند، جامعه ی مرده است

 و قدرتی که اعتراض را نمی پذیرد، مردم را مرده می خواهد.

 فردای روز گرانی بنزین ولی، اعتراض شد! چیزی بیش از حد انتظار، اعتراضی که نه تنها در شهرهای بزرگ که در شهرهای کوچک هم اتفاق افتاد. مردمی که فریاد زدند و تصمیم گیرندگانی که نتوانستند چیزی را توضیح دهند.

 ده روز صدایمان قطع شد

نه که حرف نزنیم، حرف زدیم، فریاد کشیدیم و اعتراض کردیم، ولی چشم هایشان را بستند و گوش هایشان را گرفتند،

در حالی که می دانند هیچ کس از گرانی بنزین و هیچ چیز دیگری خوشحال نخواهد شد،

 ولی وانمود کردند اینطور است!

خودشان یک طرفه پشت تریبون ها رفتند و حرف زدند.

امروز بعد از حدود ده روز، دوباره همدیگر را دیدیم. همه می دانیم چه می خواستیم و همیشه هم می خواهیم. قطع شدن اینترنت خودش حرف است. این یعنی ساکت باشید، حرف نزنید، چون ما پاسخی برای شما نداریم.

 اعتراض می کنم پس هستم

 دیگر همه می دانیم مردم نجیب ایران، یعنی جماعت مرده.

 جماعتی که حرف نمی زند، اعتراض نمی کند، از شما چیزی نمی خواهد، یعنی شما را شایسته ی تصمیم گیری نمی داند.

ما مثل نهنگ ها خودکشی دسته جمعی نمی کنیم،

 چون با آنها فرق داریم،

چون ما انسان هستیم و دارای آینده.

انسان هایی که آنقدر تلاش می کنند تا به اندازه ی خودشان روی دنیا اثر بگذارند.  

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

خیانت

 من لجباز، لوس و بامزه هستم!

نیاز به عشق و نوازش

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

در لحظه زندگی نمی کنم

قوانین غیر اخلاقی

چندهمسری

توجیه اخلاقی 2

توجیه اخلاقی 1

پیام های اخلاقی بی اثر

اخلاق و جهان بد

عشق با چون و چرا

انواع خودکشی

تواضع نداشته باش!

درباره ی خودکشی

تجمل گرایی در جهان سوم

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا