ف.خ

                       روانشناسی عشق 

                  چرا جذب یک شخص خاص می شویم؟ مرد و زن اولین بار که همدیگر را دیدند، به سوی هم جذب شدند. زن در کنار مرد، دوست داشتنی و مرد در کنار زن، مهربان شد. بعد از آن مردها و زنهای زیادی به زمین اضافه شدند… و آنجا بود که عاشق شدن قدری سخت شد.

    به خاطر چیزی به نام انتخاب

عشق در زندگی واقعی با داستانها فرق دارد. ما در زندگی روزمره آدم های زیادی را می بینیم.

برخلاف قصه ها که یک دختر و پسر زیبا در جایی از زندگی به هم می رسند و با یک نگاه عاشق هم می شوند؛ ما با خیلی ها در طول روز چشم در چشم می شویم. به هم نگاه می کنیم. حرف می زنیم. بدون هیچ تپش قلبی و حس عاشقانه ای.

تا اینجای کار مشکلی نیست و همه چیز خوب است. ولی گاهی ناگهان یک نفر توجه ما را جلب می کند. هل و دستپاچه می شویم.

 بدون این که شناختی از او داشته باشیم. بدون این که خیلی زیبا باشد.

 چرا این اتفاق می افتد؟

روانشناسی عشق دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی عشق دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی عشق و بیولوژی

یک بار قبلا گفتم ما چیزی به جز مولکولها  نیستیم. و این را باز تکرار می کنم.

و این چیزی از عظمت انسان کم نمی کند؛ بلکه فقط شکوه مولکول ها را نشان می دهد.

جسم و روان را نمی شود از هم جدا کرد. به همین خاطر جایی که روانشناسی و بیولوژی به هم پیوستند، علم قشنگتر شد و از انسان به عنوان اشرف مخلوقات توصیفات علمی زیباتری ارائه شد.

 ما جذب افرای می شویم که از نظر ژنتیکی به آنها شبیه تر هستیم. شباهت ژنتیکی در چهره، رفتار و شخصیت نمود پیدا می کند. افرادی که:

شبیه هم راه می روند

ژست می گیرند

از نظر هوش به هم نزدیک هستند

چهره ای شبیه به هم دارند

افرادی هستند که خزانه ژنتیکی مشابهی دارند. اینها همان کسانی هستند که می گوییم به هم می آیند!

 جالب است بدانید شانس علاقمند شدن به کسی که چهره اش شبیه به ماست، چهار برابر دیگران است. و این خیلی به زیبایی ربط ندارد.

خب… حالا ما جذب شدیم. مرحله بعد ماجرا چیست؟ باز هم مولکولها؟

 بله. این بار در مغز.

ادامه ی مطلب

روانشناسی عشق در مغز مردانه و زنانه