چرا قدرت در دست مردان است؟

روانشناسی

مردان تاثیرگذارتر از زنان: وقتی رویدادی تکرار می شود حتما یک دلیل محکم دارد. وقتی انسان بر رفتاری اصرار دارد، حتما نیازی از او دارد برآروده می شود.

نیاز فرمانده انسان!

یکی از پرسش هایی که در دنیای مدرن زیاد مطرح شده این است که چرا مردان از زنان تاثیرگذارتر بوده اند؟

چرا دنیا را مردان ساخته اند؟

مردان از نظر قدرت جسمی از زنان قوی تر هستند. این نخستین توضیحی است که عموما به ذهن می رسد. مردان به خاطر قوی تر بودن تصمیم گرفتند از زنان محافظت کنند و زنان به خاطر قدرت جسمی کمتر تصمیم گرفتند مورد حمایت مردان قرار گیرند.

وقتی در مورد انسان صحبت می کنیم، آن هم در طول تاریخ، بشری که از جنگل به شهرها آمد و هنوز برخی از رفتارهایش را تغییر نداده است، نمی توانیم از واژه ی ” تصمیم” استفاده کنیم. تصمیم های ما اینقدر پرقدرت نیستند و ما با منطق، این همه قرن، یک شیوه ی زندگی را انتخاب نمی کنیم.

برای نمونه دور از ذهن است که فکر کنیم انسان نخستین به خودش گفت من زور بازوی بیشتری دارم، بنابراین کارهای سخت تر بر عده ی من!

خیر! انسان تا دلش نخواهد کاری را انجام نمی دهد!

او باید با کارهایش به احساس رضایت برسد، هر چقدر هم که آن کار سخت باشد. بدون احساس رضایت ناشی از برآورده شدن یک نیاز، بشر هیج کار سخت و آسانی را حاضر نیست انجام دهد.

یکی از نیازهای انسان زایندگی است. زایندگی یعنی ادامه داشتن، تاثیرگذار بودن و از خود چیزی به جا گذاشتن.

این که من همیشه هستم و نباید از بین بروم.

یکی از بهترین راه های ارضای این نیاز آفریدن فرزند است. انسانی که در بدن انسانی دیگر جان می گیرد، از او تغذیه می کند، پیش از تولد او را دلبسته ی خود می کند و سپس به دنیا می آید. این احساس آفریدن یکی از راضی کننده ترین احساس هایی است که بشر می تواند تجربه کند.

این نیاز در زنان بیشتر از مردان برآورده می شود، چون مرد به اندازه ی زن آفریدن کودک را با بدن فیزیکی خود لمس نمی کند.

آدم دوست ندارد تمام شود

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

این نیاز تا حدی تامین می شود و تا حدی هم خیر. مردان برای جبران این مقدار نیاز دارند بر زنان تسلط پیدا کنند تا بیشتر احساس کنند صاحب فرزند هستند.

 مرد می خواهد اطمینان داشته باشد که آن زن و کودک متعلق به او هستند.

 از سوی دیگر مردان نیاز دارند تسلط بیشتری بر دنیا داشته باشند و بخشی از این خواسته ی عمیق درونی را با اثرگذاری بر دنیای بیرون تامین کنند.

به این ترتیب دنیا پر از مردانیست که تلاش می کنند چیزی را با دست خود تغییر دهند و از خانواده ی خود محافظت کنند. در حالیکه که زنان کمتر برای انجام این کارها انگیزه دارند، چون با مادر شدن، میل به زایندگی در آنها تامین می شود.

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

فائزه خانلرزاده