ف.خ                                       

             

         

  پیشینه غیرت از نظرگاه روانشناسی فرگشتی 

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟ روانشناسی فرگشتی می گوید مرد هیچ وقت به اندازه زن مطمئن نیست که فرزندی دارد. چون کودک در بدن زن بوجود می آید و از بدن او متولد می شود.

اینجا میل به ادامه داشتن، زنده ماندن و آفریدن در مرد و زن به یک اندازه بر آورده نمی شود. مرد همیشه نگران است. چون طبیعت به او، به اندازه زن، این حس اطمینان را نمی دهد. او نیاز دارد کارهای بیشتری انجام دهد.

بنابراین مرد از زن می خواهد به او وفادار باشد. تئوری روانشناسی فرگشتی در مرد احساس مالکیت مرد بر زن اینطور می گوید:

مرد برای جبران آن تردید عمیق به زن می گوید:

من از تو مواظبت می کنم. خودم به جنگل می روم. حیوانات را شکار می کنم. برایت غذا تهیه می کنم. نمی گذارم آسیبی به تو برسد. تو فقط همیشه به من وفادار باش. فقط با من باش.

 بعدها شکل زندگی ها تغییر کرد، مردم قوانین را نوشتند، صبح ها به اداره رفتند و مواد غذایی را از فروشگاه ها خریدند … و مردها هنوز به چیزی به نام غیرت شناخته می شدند و آرام بخش ترین و بهترین زن ها همواره وفادارترین آنها بودند.

از دیدگاه روانشناسی فرگشتی مردها به طناب های بیرونی برای اتصال بیشتر خود به آن موجود کوچک نیاز داشتند. به همین خاطر خواستند که فامیلی خودشان را روی کودک و گاه روی همسر خود بگذارند.

 اگر مرد بیشتر از زن حس تملک دارد،

اگر بیشتر از زن از غیرت حرف می زند،

اگر بیشتر از او دوست دارد رئیس خانواده باشد

به خاطر نیازی است که به بودن آنها دارد.

مرد برای به دست آوردن آرامشی عمیق در کنار زن و فرزند، حاضر شد مسئولیت آن ها را تنهایی به دوش بکشد و خطرات جنگیدن با یک دنیای وحشی را به جان بخرد.

روانشناسی غیرت دکتر فائزه خانلرزاده

               روانشناسی غیرت دکتر فائزه خانلرزاده

مردان خواستند صاحب دنیا باشند تا بتوانند

  زیباترین موجود روی زمین

 یعنی

 یک زن عاشق و وفادار

 را در کنار خود داشته باشند.

  

         

         

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا