کلمات محدود درک محدود

روانشناسی

کلمات محدود و احساساتی که هیچ گاه کشف نمی شوند.

 ما باید یا خوشحال باشیم یا ناراحت.

خیلی از احساساتی که در شبانه روز تجربه می کنیم برایمان ناشناخته هستند، چون نمی توانیم روی آنها اسم بگذاریم.

 • چون احساساتمان را با کلمات محدودی می شناسیم.

یا یک نفر را کامل قبول داریم یا اصلا قبولش نداریم.

 • مردم سیاه و سفید هستند چون کلمات محدودی برای توصیف افراد داریم.

انتقاد و اعتراض به بی عدالتی ها و دروغ ها یعنی سیاه نمایی و وطن فروشی. چون اصولا در هیچ جای دنیا عدالت نیست و سیاست پدر و مادر ندارد.

بدون این که شخص تعریفی از عدالت و سیستم سالم در ذهن داشته باشد و بتواند با استفاده از دیتاها تحلیلی انجام دهد.

 •  چون همیشه در این زمینه با کلی گویی روبرو بوده، نه واژه هایی که شرایط واقعی را توضیح می دهند.

ما با کلمات محدودی که داریم، نمی توانیم تضادها را تحمل کنیم.

کلمات محدود و دنیایی که درک نمی شود دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

کلمات محدود و دنیایی که درک نمی شود دکتر فائزه                          خانلرزاده روانشناس 

 ما کمتر چنین جمله هایی را به کار بردیم:

در عین این که ازش خوشم نمیاد ولی تحسینش می کنم.

از نظر هنری فوق العاده س، ولی عقایدشو قبول ندارم.

اون روز شوق و حقارت را همزمان احساس می کردم.

خیلی دوستش داشتم ولی در کنارش خودم رو دوست نداشتم

در اون دوره از زندگیم شاد نبودم ولی آرامش داشتم “.

 

 هر چه کلمات ما کمتر باشد هوش کلامی ما پایین تر نگه داشته می شود

و مفاهیم زیادی وجود خواهند داشت که هرگز نمی توانیم درکشان کنیم.

کلمات محدود ما را از دنیا عقب نگه داشته است!

این اغراق نیست، چون ارتباطات ما با کلمات شکل می گیرند و ما نمی توانیم در رابطه هایمان واقعی باشیم. برای احوالپرسی در توصیف حال خود فقط می توانیم بگوییم خوبم یا بد نیستم.

همیشه حقایق زیادی وجود دارد که هیچ گاه به کلمات تبدیل نمی شوند، بنابراین همه ی رابطه ها،

گزارش ها، نوشته ها و سخنرانی ها پر از اشتباه، تحریف و مفاهیم درک نشده است.

ما با این کلمات و فکر محدود نمی توانیم در عین حال که به کسی حق می دهیم از او عصبانی باشیم.

 ما نمی توانیم بفهمیم پذیرفتن به معنی تایید کردن نیست.

کاری که مردم دنیا به راحتی آن را انجام می دهند، ولی ما با این آمار بالای تحصیل کرده ها و تولید علم هیچ درکی از این واژه ها نداریم.

 ما با این کلمات محدود داریم خود، دیگران و دنیا را به صورتی ناقص تجربه می کنیم.

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر
دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر