شهریور ۱۳۹۸

قصه عشق

۱۳۹۸/۷/۱۴ ،۱۲:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰

ف.خ  قهرمان قصه ی من کیست؟ قصه عشق: بیشتر انسانها تنهایی را دوست ندارند. از دوره نوجوانی که ترشح هورمونها تغییر می کند، ویژگی های جنسیتی بروز کرده، شخص ظاهر بالغ پیدا می کند. [...]

قصه عشق۱۳۹۸/۷/۱۴ ،۱۲:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

۱۳۹۸/۷/۱۳ ،۱۲:۳۴:۳۸ +۰۰:۰۰

ف.خ اصلاح باورهای قدیمی آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟ همه ما از کودکی در مورد زن بودن، مرد بودن و رابطه دو جنس اطلاعات زیادی را از طریق خانواده و دوستان کوچه [...]

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟۱۳۹۸/۷/۱۳ ،۱۲:۳۴:۳۸ +۰۰:۰۰

شکاف نسلی 2

۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۱۴:۴۵:۵۳ +۰۰:۰۰

ف.خ رفتار متفاوت جوامع مختلف در برابر شکاف فرهنگی شکاف نسلی 2: جوامع مختلف در مواجهه با شکاف فرهنگی با هم متفاوتند. عوامل مختلفی بر ظرفیت جامعه برای پذیرش تغییرات موثرند. به نظرم از [...]

شکاف نسلی 2۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۱۴:۴۵:۵۳ +۰۰:۰۰

شکاف نسلی

۱۳۹۸/۷/۱۰ ،۱۴:۵۹:۴۴ +۰۰:۰۰

ف.خ رابطه بین فرهنگ و تمدن  شکاف نسلی: شکاف نسلی یکی از مسائل مشترک همه جوامع است. روانشناسان اجتماعی به این شکاف بسیار پرداخته اند. علت این شکاف دائمی چیزی نیست جز: سرعت حرکت [...]

شکاف نسلی۱۳۹۸/۷/۱۰ ،۱۴:۵۹:۴۴ +۰۰:۰۰

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

۱۳۹۸/۷/۹ ،۱۳:۰۶:۱۰ +۰۰:۰۰

ف.خ عجیب ترین آدم ها چه اختلال شخصیتی دارند؟ اختلال شخصیت اسکیزوتایپال: افرادی عجیب و غریب! ظاهرشان کاملا متفاوت است. همینطور سبک زندگی، افکار و ..  اسکیزوتایپال ها از نظر:  نحوه فکر کردن لباس [...]

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال۱۳۹۸/۷/۹ ،۱۳:۰۶:۱۰ +۰۰:۰۰

اختلال شخصیت مرزی

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۲:۰۴:۱۱ +۰۰:۰۰

ف.خ  شخصیت بوردرلاین یا مرزی چیست؟ اختلال شخصیت مرزی: اختلال شخصیت شیوه ای ناسازگارانه و همیشگی است. این شیوه شامل رفتار و تجربه درونی میشود. این الگو در روابط فردی و اجتماعی آشکار است. [...]

اختلال شخصیت مرزی۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۲:۰۴:۱۱ +۰۰:۰۰

اختلال شخصیت خودشیفته

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۶:۴۶:۳۰ +۰۰:۰۰

ف.خ   شومن ها یا نارسیست ها اختلال شخصیت خودشیفته: شومن ها یا نارسیست ها! نامشان از یک افسانه یونانی آمده. نارسیوس. جوانی که عاشق عکس خود در آب شد. نارسیستها درک کاذبی از [...]

اختلال شخصیت خودشیفته۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۶:۴۶:۳۰ +۰۰:۰۰

اختلال شخصیت نمایشی

۱۳۹۸/۷/۶ ،۰۹:۳۹:۵۸ +۰۰:۰۰

ف.خ   شخصیت هیستریک، نمایشی یا تئاتری: اختلال شخصیت نمایشی: آدم های تئاتری! افرادی که انگار همیشه در صحنه نمایش هستند. گویی دیگران آنها را تماشا میکنند. نمایشی ها بصورت افراطی میخواهند دیده شوند. [...]

اختلال شخصیت نمایشی۱۳۹۸/۷/۶ ،۰۹:۳۹:۵۸ +۰۰:۰۰

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۶:۴۸:۴۴ +۰۰:۰۰

ف.خ  قصه ی سیندرلا تحلیل روانشناسی سیندرلا: بیشتر داستانهای کودکی از الگویی ثابت پیروی میکنند. نمونه  روشن آن سیندرلاست. یک دختر بدبخت و زیبا که در خانه مورد ظلم قرار میگیرد. همیشه کتک میخورد. [...]

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۶:۴۸:۴۴ +۰۰:۰۰

تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه

۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۱۶:۴۳:۲۱ +۰۰:۰۰

ف.خ  قصه ی ازدواج خاله سوسکه تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه: قصه ها روی زندگی ما اثر زیادی داشته. باورها را در ذهن ما کاشته اند. البته کاشتن فعل مناسبی نیست. چون کاشته شده [...]

تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۱۶:۴۳:۲۱ +۰۰:۰۰