آبان ۱۳۹۸

خیانت

۱۳۹۸/۸/۲۴ ،۰۹:۵۸:۴۷ +۰۰:۰۰

ف.خ      روانشناسی خیانت  خیانت  یک اتفاق دردرناک در زندگی است، چیزی که خیلی از ما آن را تجربه کردیم. خیانت گاهی در رابطه رسمی اتفاق می افتد. بین یک زن و شوهر [...]

خیانت۱۳۹۸/۸/۲۴ ،۰۹:۵۸:۴۷ +۰۰:۰۰

من لجباز ، لوس و بامزه هستم!

۱۳۹۸/۸/۲۳ ،۱۳:۰۲:۱۵ +۰۰:۰۰

ف.خ       روانشناسی لوس ها: لوس و لجباز : بعضی ویژگی ها خیلی بد هستند، ولی ما آنها را بد نمی دانیم. وقتی جایی از ما سوال می شود نقاط ضعف شما چیست [...]

من لجباز ، لوس و بامزه هستم!۱۳۹۸/۸/۲۳ ،۱۳:۰۲:۱۵ +۰۰:۰۰

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

۱۳۹۸/۹/۱۱ ،۱۲:۳۱:۰۹ +۰۰:۰۰

ف.خ        حل ریشه ای اعتیاد  بیاید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم! مشکل اعتیاد یکی از بزرگترین مشکلات جامعه است. معضلی که سال هاست قرار است به صورت ریشه ای حل [...]

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!۱۳۹۸/۹/۱۱ ،۱۲:۳۱:۰۹ +۰۰:۰۰