دی ۱۳۹۸

اثر والد بر سیاره ی زمین

۱۳۹۸/۱۰/۹ ،۱۸:۰۰:۰۹ +۰۰:۰۰

ف.خ                  اثر والد از دیدگاه روانشناسی اثر والد : مردم دنیا با هم فرق دارند. لازم نیست دنیا را دیده باشیم تا بدانیم جوامع مختلف چقدر متفاوت [...]

اثر والد بر سیاره ی زمین۱۳۹۸/۱۰/۹ ،۱۸:۰۰:۰۹ +۰۰:۰۰

به خودتان اجازه دهید غمگین شوید

۱۳۹۸/۱۰/۷ ،۱۸:۰۴:۲۸ +۰۰:۰۰

ف.خ             روانشناسی غمگین بودن انسان غمگین : زندگی روی زمین هیچ وقت برای انسان آسان نبود. انسان همشه آرزوهایی داشت که خیلی هم دست یافتنی نبودند. به همین خاطر [...]

به خودتان اجازه دهید غمگین شوید۱۳۹۸/۱۰/۷ ،۱۸:۰۴:۲۸ +۰۰:۰۰

درباره ی عقده ی مردانگی

۱۳۹۸/۱۰/۷ ،۱۸:۰۴:۴۲ +۰۰:۰۰

ف.خ             عقده ی مردانگی و اثبات قدرت جنسی مرد برای اثبات قدرت جنسی خود کارهای مختلف انجام می دهد.  تجاوز جنسی: یکی از دلایل تجاوز  عقده ی مردانگی است. [...]

درباره ی عقده ی مردانگی۱۳۹۸/۱۰/۷ ،۱۸:۰۴:۴۲ +۰۰:۰۰

کاش دنیا به سرباز نیاز نداشت

۱۳۹۸/۱۰/۳ ،۱۹:۴۲:۱۰ +۰۰:۰۰

ف.خ             درباره ی سربازی تصور کن اگه حتی تصورکردنش سخته دنیایی که در آن هیچ سربازی وجود نداشته باشه. این روزها حرف از سربازی زیاد شده. می شود گفت [...]

کاش دنیا به سرباز نیاز نداشت۱۳۹۸/۱۰/۳ ،۱۹:۴۲:۱۰ +۰۰:۰۰

چرا احساس مالکیت داریم؟

۱۳۹۸/۱۰/۷ ،۱۸:۰۵:۱۹ +۰۰:۰۰

ف.خ             درباره ی احساس مالکیت احساس مالکیت : انسان از روزی که پا به زمین گذاشت نگران بود. نگران داشته ها و نداشته هایش. همه ی ما می ترسیم. [...]

چرا احساس مالکیت داریم؟۱۳۹۸/۱۰/۷ ،۱۸:۰۵:۱۹ +۰۰:۰۰

کولبر بودن یک انتخاب نیست!

۱۳۹۸/۱۰/۲ ،۱۵:۰۸:۲۵ +۰۰:۰۰

ف.خ             برای آزاد و فرهاد برای یک کولبر اراده بی معنی است!  تلاش برای زندگی بهتر مسخره است. حرف از زندگی و خوشی و جوانی غلط است. ما در [...]

کولبر بودن یک انتخاب نیست!۱۳۹۸/۱۰/۲ ،۱۵:۰۸:۲۵ +۰۰:۰۰

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

۱۳۹۸/۱۰/۱ ،۱۵:۴۵:۵۶ +۰۰:۰۰

ف.خ             روانشناسی انتظارات اشتباه خود واقعی ام را دوست نداشته باش! ما اگر توانمند باشیم  بتوانیم درست فکر کنیم اهل زحمت و  تلاش باشیم احترام بیشتری خواهیم داشت. اگر [...]

خود واقعی دوست داشتنی نیست!۱۳۹۸/۱۰/۱ ،۱۵:۴۵:۵۶ +۰۰:۰۰