دسامبر 2019

اثر والد بر سیاره ی زمین

2019-12-30T21:30:09+03:30

ف.خ                  اثر والد از دیدگاه روانشناسی اثر والد : مردم دنیا با هم فرق دارند. لازم نیست دنیا را دیده باشیم تا بدانیم جوامع مختلف چقدر متفاوت [...]

اثر والد بر سیاره ی زمین2019-12-30T21:30:09+03:30

چرا خانم ها غیبت می کنند؟

2019-12-30T14:39:14+03:30

ف.خ                    غیبت از دیدگاه روانشناسی خانم ها و آقایان از زمانی که به دنیا می آیند با هم فرق دارند. منشا این تفاوت ها یک کروموزوم [...]

چرا خانم ها غیبت می کنند؟2019-12-30T14:39:14+03:30

به خودتان اجازه دهید غمگین شوید

2019-12-28T21:34:28+03:30

ف.خ             روانشناسی غمگین بودن انسان غمگین : زندگی روی زمین هیچ وقت برای انسان آسان نبود. انسان همشه آرزوهایی داشت که خیلی هم دست یافتنی نبودند. به همین خاطر [...]

به خودتان اجازه دهید غمگین شوید2019-12-28T21:34:28+03:30

درباره ی عقده ی مردانگی

2019-12-28T21:34:42+03:30

ف.خ             عقده ی مردانگی و اثبات قدرت جنسی مرد برای اثبات قدرت جنسی خود کارهای مختلف انجام می دهد.  تجاوز جنسی: یکی از دلایل تجاوز  عقده ی مردانگی است. [...]

درباره ی عقده ی مردانگی2019-12-28T21:34:42+03:30

کاش دنیا به سرباز نیاز نداشت

2019-12-24T23:12:10+03:30

ف.خ             درباره ی سربازی تصور کن اگه حتی تصورکردنش سخته دنیایی که در آن هیچ سربازی وجود نداشته باشه. این روزها حرف از سربازی زیاد شده. می شود گفت [...]

کاش دنیا به سرباز نیاز نداشت2019-12-24T23:12:10+03:30

چرا احساس مالکیت داریم؟

2019-12-28T21:35:19+03:30

ف.خ             درباره ی احساس مالکیت احساس مالکیت : انسان از روزی که پا به زمین گذاشت نگران بود. نگران داشته ها و نداشته هایش. همه ی ما می ترسیم. [...]

چرا احساس مالکیت داریم؟2019-12-28T21:35:19+03:30

کولبر بودن یک انتخاب نیست!

2019-12-23T18:38:25+03:30

ف.خ             برای آزاد و فرهاد برای یک کولبر اراده بی معنی است!  تلاش برای زندگی بهتر مسخره است. حرف از زندگی و خوشی و جوانی غلط است. ما در [...]

کولبر بودن یک انتخاب نیست!2019-12-23T18:38:25+03:30

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

2019-12-22T19:15:56+03:30

ف.خ             روانشناسی انتظارات اشتباه خود واقعی ام را دوست نداشته باش! ما اگر توانمند باشیم  بتوانیم درست فکر کنیم اهل زحمت و  تلاش باشیم احترام بیشتری خواهیم داشت. اگر [...]

خود واقعی دوست داشتنی نیست!2019-12-22T19:15:56+03:30