دسامبر 2019

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

2019-12-22T19:16:11+03:30

ف.خ             "باید منو واسه ی خودم بخواد" یعنی چه؟ خود واقعی: "باید منو واسه ی خودم بخواد". این یک توقع احساسی در روابط عاشقانه است. بیشتر قوانین و خواسته [...]

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!2019-12-22T19:16:11+03:30

تماشای ماهواره اشکالی ندارد

2019-12-21T14:02:06+03:30

ف.خ             ماهواره داشتن ماهواره یعنی امکان دریافت سیگنال های شبکه های مختلف تلویزیونی در سراسر دنیا. داشتن این امکان حق هر کس در هر جای دنیاست.  محتوای برنامه های [...]

تماشای ماهواره اشکالی ندارد2019-12-21T14:02:06+03:30

تجاوز یک انحراف جنسی است!

2019-12-19T12:16:48+03:30

ف.خ             یک انحراف جنسی به نام تجاوز امروز در خبرها خواندم مردی جوان به یک خانم هفتاد ساله تجاوز کرد. او دلیل تجاوز را پوشش نامناسب آن خانم عنوان [...]

تجاوز یک انحراف جنسی است!2019-12-19T12:16:48+03:30

تحصیلات شعور نمی آورد؟

2019-12-21T18:35:01+03:30

ف.خ                               رابطه ی شعور و تحصیلات از دیدگاه روانشناسی تحصیلات شعور نمی آورد.  این جمله را زیاد می شنویم. خیلی وقت [...]

تحصیلات شعور نمی آورد؟2019-12-21T18:35:01+03:30

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

2019-12-13T13:48:26+03:30

ف.خ                              روانشناسی زیبایی       از دیدگاه روانشناسی انسان تمایل دارد معشوق زیبا داشته باشد، چون مغز بشر به دنبال دریافت [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 32019-12-13T13:48:26+03:30

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

2019-12-12T22:48:08+03:30

ف.خ                              روانشناسی زیبایی       پیشتر در مورد زیبایی صحبت کردیم، زیبایی که با حواس پنجگانه دریافت می شود و به [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 22019-12-12T22:48:08+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره