بهمن ۱۳۹۸

زوال و نابودی انسان

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۸:۰۷:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ     اتانازی هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد. یکی از ترس های انسان از دست دادن است.  انسانی که کم کم رشد می کند، جوانی را تجربه می کند، غرور، زیبایی و آینده [...]

زوال و نابودی انسان۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۸:۰۷:۰۵ +۰۰:۰۰

چقدر باید محبت کنیم؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۸:۰۸:۵۷ +۰۰:۰۰

ف.خ     روانشناسی محبت چقدر باید به دیگری محبت کنیم که هم لوس نشود و هم خودش را برایمان نگیرد؟  وقتی می گوییم محبت، نخست باید این را بدانیم که صحبت در مورد یک [...]

چقدر باید محبت کنیم؟۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۸:۰۸:۵۷ +۰۰:۰۰

شخصیت من بی ارزش است

۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۳۵:۵۲ +۰۰:۰۰

ف.خ     روانشناسی شخصیت هر کدام از ما دو تصویر کلی در ذهنمان دایم. یک تصویر از خود یک تصویر از دنیا این تصویرها در سال های اول زندگی ساخته می شوند.  فروید می [...]

شخصیت من بی ارزش است۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۳۵:۵۲ +۰۰:۰۰

حرف حساب دیکتاتور ها چیست؟

۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۲۸:۰۶ +۰۰:۰۰

ف.خ         روانشناسی دیکتاتورها حرف حساب دیکتاتور ها چیست؟ چیزی که روشن است این است که آن ها تشنه ی قدرت هستند. همه چیز باید در کنترل انها باشد. دیکتاتور ها از [...]

حرف حساب دیکتاتور ها چیست؟۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۲۸:۰۶ +۰۰:۰۰

چرا حرف و عمل ما یکی نیست؟

۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۷:۳۷:۵۱ +۰۰:۰۰

ف.خ       دلیل یکی نبودن حرف و عمل از دید روانشناسی چرا حرف با عمل یکی نیست؟ این یکی از نارضایتی ها و شکایت های انسان هاست. و به نظر می رسد خیلی [...]

چرا حرف و عمل ما یکی نیست؟۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۷:۳۷:۵۱ +۰۰:۰۰

از آدم های بد هم باید حمایت کرد

۱۳۹۸/۱۱/۲ ،۱۰:۲۵:۲۸ +۰۰:۰۰

ف.خ       قدرت حمایت گر از دید روانشناسی اضطراب زمانی اتفاق می افتد که دانسته های ما از نادانسته هایمان کمتر باشد. یعنی ما نمی دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد. به همین [...]

از آدم های بد هم باید حمایت کرد۱۳۹۸/۱۱/۲ ،۱۰:۲۵:۲۸ +۰۰:۰۰

عکس های خندان از کجا آمدند؟

۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۶:۳۲:۱۴ +۰۰:۰۰

ف.خ             تاریخچه ی لبخند زدن در عکس در روانشناسی هیچ گاه آدم ها این همه عکس از خودشان نداشتند. عکس های زیبا با صورت هایی شاد و همراه با [...]

عکس های خندان از کجا آمدند؟۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۶:۳۲:۱۴ +۰۰:۰۰