ژانویه 2020

زوال و نابودی انسان

2020-02-15T21:37:05+03:30

ف.خ     اتانازی هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد. یکی از ترس های انسان از دست دادن است.  انسانی که کم کم رشد می کند، جوانی را تجربه می کند، غرور، زیبایی و آینده [...]

زوال و نابودی انسان2020-02-15T21:37:05+03:30

چقدر باید محبت کنیم؟

2020-02-15T21:38:57+03:30

ف.خ     روانشناسی محبت چقدر باید به دیگری محبت کنیم که هم لوس نشود و هم خودش را برایمان نگیرد؟  وقتی می گوییم محبت، نخست باید این را بدانیم که صحبت در مورد یک [...]

چقدر باید محبت کنیم؟2020-02-15T21:38:57+03:30

شخصیت من بی ارزش است

2020-01-27T13:05:52+03:30

ف.خ     روانشناسی شخصیت هر کدام از ما دو تصویر کلی در ذهنمان دایم. یک تصویر از خود یک تصویر از دنیا این تصویرها در سال های اول زندگی ساخته می شوند.  فروید می [...]

شخصیت من بی ارزش است2020-01-27T13:05:52+03:30

حرف حساب دیکتاتور ها چیست؟

2020-01-27T12:58:06+03:30

ف.خ         روانشناسی دیکتاتورها حرف حساب دیکتاتور ها چیست؟ چیزی که روشن است این است که آن ها تشنه ی قدرت هستند. همه چیز باید در کنترل انها باشد. دیکتاتور ها از [...]

حرف حساب دیکتاتور ها چیست؟2020-01-27T12:58:06+03:30

گفتگو در جامعه ی سرکوب شده

2020-01-27T11:14:16+03:30

ف.خ                     گفتگو و شکل گیری ارتباط همیشه می گفتم همه ی مشکلات دنیا با گفتگو حل می شود. البته به غیر از بیماری و مشکلات [...]

گفتگو در جامعه ی سرکوب شده2020-01-27T11:14:16+03:30

چرا حرف و عمل ما یکی نیست؟

2020-01-24T21:07:51+03:30

ف.خ       دلیل یکی نبودن حرف و عمل از دید روانشناسی چرا حرف با عمل یکی نیست؟ این یکی از نارضایتی ها و شکایت های انسان هاست. و به نظر می رسد خیلی [...]

چرا حرف و عمل ما یکی نیست؟2020-01-24T21:07:51+03:30

از آدم های بد هم باید حمایت کرد

2020-01-22T13:55:28+03:30

ف.خ       قدرت حمایت گر از دید روانشناسی اضطراب زمانی اتفاق می افتد که دانسته های ما از نادانسته هایمان کمتر باشد. یعنی ما نمی دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد. به همین [...]

از آدم های بد هم باید حمایت کرد2020-01-22T13:55:28+03:30

عکس های خندان از کجا آمدند؟

2020-01-24T20:02:14+03:30

ف.خ             تاریخچه ی لبخند زدن در عکس در روانشناسی هیچ گاه آدم ها این همه عکس از خودشان نداشتند. عکس های زیبا با صورت هایی شاد و همراه با [...]

عکس های خندان از کجا آمدند؟2020-01-24T20:02:14+03:30

دوست داشتن غریب آشنا

2020-01-27T16:54:25+03:30

ف.خ              دوست داشتن از دیدگاه روانشناسی ما کسی را دوست داریم که بتوانیم با او در مورد خودمان صحبت کنیم. این معنی عشق و دوست داشتن است. همه ی [...]

دوست داشتن غریب آشنا2020-01-27T16:54:25+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره