فروردین ۱۳۹۹

لطفا فقط سانسور کنید!

۱۳۹۹/۱/۱۰ ،۱۴:۰۸:۲۰ +۰۰:۰۰

ف.خ         سانسور یا خلق واقعیت جدید؟ ما تماشای یک تابلوی زیبا از طبیعت را دوست داریم و از آن لذت می بریم. دلمان می خواهد اطرفمان پر از مناظر قشنگ باشد [...]

لطفا فقط سانسور کنید!۱۳۹۹/۱/۱۰ ،۱۴:۰۸:۲۰ +۰۰:۰۰

ارتباط های انسانی برای چه بود؟

۱۳۹۹/۱/۱۳ ،۱۹:۵۸:۵۰ +۰۰:۰۰

ارتباط میان انسان ها از دید روانشناسی انسان اجتماعی به انسان نیاز دارد. او دوست دارد دیده شود و محبت و توجه دریافت کند. می خواهد تحسین شود و گاهی دیگران به او افتخار [...]

ارتباط های انسانی برای چه بود؟۱۳۹۹/۱/۱۳ ،۱۹:۵۸:۵۰ +۰۰:۰۰

اختلال جامعه ی وابسته

۱۳۹۹/۱/۶ ،۰۸:۵۴:۳۲ +۰۰:۰۰

ف.خ         تفکر وابسته از دید روانشناسی مردم به دولت ها وابسته هستند. دولت ها از مردم مالیات می گیرند که آسایش و رفاه آنها را تامین کنند. برای سرمایه های کشور [...]

اختلال جامعه ی وابسته۱۳۹۹/۱/۶ ،۰۸:۵۴:۳۲ +۰۰:۰۰

انسان هوشمند سازگار می شود.

۱۳۹۹/۱/۸ ،۰۹:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

ف.خ         برای سازگار شدن نخست باید بفهمیم هیچ موجودی به اندازه ی ما در جمجمه اش نورون نداد. شاید در کهکشان های دیگر موجودانی باهوش تر از ما زندگی کنند، ولی  [...]

انسان هوشمند سازگار می شود.۱۳۹۹/۱/۸ ،۰۹:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

عصر بردگی تمام شده است!

۱۳۹۹/۱/۳ ،۱۹:۰۸:۰۷ +۰۰:۰۰

ف.خ         انسان یک بار دیگر باید از بردگی رها شود. ما همیشه می خواستیم آزاد و رها باشیم، از کسی دستور نگیریم و آنطور که دلمان می خواهد زندگی کنیم. ما [...]

عصر بردگی تمام شده است!۱۳۹۹/۱/۳ ،۱۹:۰۸:۰۷ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۸

بزرگترها پیامد رفتارشان را می بینند

۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۶:۰۶ +۰۰:۰۰

ف.خ         فاصله بین رفتار و پیامد آن از دید روانشناسی روانشناسان معتقدند تنبیه کودک باید سریع انجام شود. بلافاصله بعد از کار بد، تنها در این صورت است که کودک بین [...]

بزرگترها پیامد رفتارشان را می بینند۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۶:۰۶ +۰۰:۰۰

در سیستم سالم مادیات مهم است

۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۷:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ         سیستم سالم سیستم عقلانی است پیشتر در مورد سیستم و قوانین سالم نوشتم، از این که قانونی درست است که بر مبنای عقل باشد، نه ارزش ها، اخلاقیات و نه [...]

در سیستم سالم مادیات مهم است۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۷:۰۵ +۰۰:۰۰