آبان ۱۳۹۹

نامهربان ها جذاب ترند

۱۳۹۹/۸/۲ ،۰۹:۳۷:۲۸ +۰۰:۰۰

چرا آدم های نامهربان جذاب ترند؟ روانشناسی همه ی ما کم و بیش این احساس را داریم که بد هستیم. درجه ای از " عدم اطمینان به خود" در وجود ماست و  این نگرش [...]

نامهربان ها جذاب ترند۱۳۹۹/۸/۲ ،۰۹:۳۷:۲۸ +۰۰:۰۰

روانشناسی باید همه جا دخالت کند

۱۳۹۹/۷/۲۷ ،۱۱:۳۴:۴۵ +۰۰:۰۰

هر جایی که انسان است روانشناسی باید دخالت کند هر جایی که انسان است روانشناسی باید دخالت کند؛ چون روانشناسی به رضایت انسان اهمیت می دهد. مشاوره پشت درهای بسته نمی تواند تغییرات اساسی [...]

روانشناسی باید همه جا دخالت کند۱۳۹۹/۷/۲۷ ،۱۱:۳۴:۴۵ +۰۰:۰۰

 با مجرم ها چه باید کرد؟

۱۳۹۹/۷/۲۲ ،۲۰:۱۱:۲۶ +۰۰:۰۰

رفتار موثر با مجرم ها از دید روانشناسی برای این که جرم و جنایت اتفاق بیفتد، به چند عامل نیاز داریم. مهم ترین عامل فقر مالی است. فقر مالی زندگی در مناطق ناسالم را [...]

 با مجرم ها چه باید کرد؟۱۳۹۹/۷/۲۲ ،۲۰:۱۱:۲۶ +۰۰:۰۰

عاشق و معشوق

۱۳۹۹/۷/۱۸ ،۱۸:۴۴:۱۲ +۰۰:۰۰

عاشق و معشوق در رابطه از دید روانشناسی میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چون یار ناز نماید شما نیاز کنید همان طور که حضرت حافظ فرمود و خودمان نیز می دانیم در [...]

عاشق و معشوق۱۳۹۹/۷/۱۸ ،۱۸:۴۴:۱۲ +۰۰:۰۰

ما بدهکار نیستیم

۱۳۹۹/۷/۷ ،۲۰:۱۹:۱۴ +۰۰:۰۰

احساس گناه یا بدهکار بودن از دید روانشناسی ما بدهکار نیستیم: ما نیاز داریم خوب، دوست داشتنی و مورد تایید دیگران باشیم. این نیاز عمیق اگر به خوبی برآورده نشود،  سال های بعدی زندگی [...]

ما بدهکار نیستیم۱۳۹۹/۷/۷ ،۲۰:۱۹:۱۴ +۰۰:۰۰