About فائزه خانلرزاده

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far فائزه خانلرزاده has created 275 blog entries.

آگوست 2020

چگونه معشوق را انتخاب کنیم؟

2020-08-01T13:38:03+04:30

مراحل انتخاب معشوق از دید روانشناسی برای اینکه بتوانیم یک زندگی قشنگ و عاشقانه داشته باشیم، نباید عجله کنیم. انتخاب کسی که سال ها هر دو نفر  از بودن در کنار هم لذت ببریم، [...]

چگونه معشوق را انتخاب کنیم؟2020-08-01T13:38:03+04:30

جولای 2020

مهریه صداقت مرد را کم می کند

2020-07-29T00:20:52+04:30

اثر مهریه بر رابطه ی مرد و زن از دید روانشناسی ما معمولا زمانی دروغ می گوییم که می ترسیم. اگر گفتن حقیقت برای ما هزینه داشته باشد، منفعتی را از ما بگیرد یا [...]

مهریه صداقت مرد را کم می کند2020-07-29T00:20:52+04:30

شخص سالم شخص عصبانی است!

2020-07-31T23:20:36+04:30

چطور می توانیم عصبانی نباشیم؟ روانشناسی اجتماعی من مردستیز نیستم. من فمینیست نیستم.\ من همیشه منطقی و منصفانه به مسائل نگاه می کنم و سریع قضاوت نمی کنم. من همیشه حدوسط هستم. اگر عصبانی [...]

شخص سالم شخص عصبانی است!2020-07-31T23:20:36+04:30

در برابر شکست قوی نباشید

2020-07-31T23:37:36+04:30

تجربه ی شکست از دید روانشناسی وقتی شکست می خوریم احساسات منفی به سراغمان می آیند. ممکن است ناراحت، عصبانی یا رنجیده خاطر شویم. این ها احساساتی هستند که تحملشان برای ما سخت است [...]

در برابر شکست قوی نباشید2020-07-31T23:37:36+04:30

خواستگاری دختر از پسر

2020-07-11T23:33:39+04:30

خواستگاری از دید روانشناسی  عشق یکی از غیرارادی ترین تجربیات زندگی است. شاید یکی از آرزوهای انسان این باشد که بتواند تصمیم بگیرد چه کسی عاشق او شود. از این روی می توان گفت [...]

خواستگاری دختر از پسر2020-07-11T23:33:39+04:30