درباره فائزه خانلرزاده

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
فائزه خانلرزاده تاکنون 99 مطلب را ایجاد کرده است.

آبان ۱۳۹۸

من لجباز ، لوس و بامزه هستم!

۱۳۹۸/۸/۲۳ ،۱۶:۳۲:۱۵ +۰۰:۰۰

ف.خ       روانشناسی لوس ها: لوس و لجباز : بعضی ویژگی ها خیلی بد هستند، ولی ما آنها را بد نمی دانیم. وقتی جایی از ما سوال می شود نقاط ضعف شما چیست [...]

من لجباز ، لوس و بامزه هستم!۱۳۹۸/۸/۲۳ ،۱۶:۳۲:۱۵ +۰۰:۰۰

نیاز به عشق و نوازش

۱۳۹۸/۸/۲۳ ،۱۶:۳۲:۳۸ +۰۰:۰۰

ف.خ      یکی از نیازهای انسان نوازش شدن در جمع است عشق و نوازش نیازی است که در فرهنگ ما به رسمیت شناخته نشده. ابراز محبت زن و شوهر به هم در حضور [...]

نیاز به عشق و نوازش۱۳۹۸/۸/۲۳ ،۱۶:۳۲:۳۸ +۰۰:۰۰

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

۱۳۹۸/۸/۲۱ ،۲۲:۳۸:۴۵ +۰۰:۰۰

ف.خ        حل ریشه ای اعتیاد  بیاید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم! مشکل اعتیاد یکی از بزرگترین مشکلات جامعه است. معضلی که سال هاست قرار است به صورت ریشه ای حل [...]

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!۱۳۹۸/۸/۲۱ ،۲۲:۳۸:۴۵ +۰۰:۰۰