فوریه 2020

ژانویه 2020

دوست داشتن غریب آشنا

2020-01-27T16:54:25+03:30

ف.خ              دوست داشتن از دیدگاه روانشناسی ما کسی را دوست داریم که بتوانیم با او در مورد خودمان صحبت کنیم. این معنی عشق و دوست داشتن است. همه ی [...]

دوست داشتن غریب آشنا2020-01-27T16:54:25+03:30

دسامبر 2019

چرا خانم ها غیبت می کنند؟

2019-12-30T14:39:14+03:30

ف.خ                    غیبت از دیدگاه روانشناسی خانم ها و آقایان از زمانی که به دنیا می آیند با هم فرق دارند. منشا این تفاوت ها یک کروموزوم [...]

چرا خانم ها غیبت می کنند؟2019-12-30T14:39:14+03:30

چرا احساس مالکیت داریم؟

2019-12-28T21:35:19+03:30

ف.خ             درباره ی احساس مالکیت احساس مالکیت : انسان از روزی که پا به زمین گذاشت نگران بود. نگران داشته ها و نداشته هایش. همه ی ما می ترسیم. [...]

چرا احساس مالکیت داریم؟2019-12-28T21:35:19+03:30

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

2019-12-13T13:48:26+03:30

ف.خ                              روانشناسی زیبایی       از دیدگاه روانشناسی انسان تمایل دارد معشوق زیبا داشته باشد، چون مغز بشر به دنبال دریافت [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 32019-12-13T13:48:26+03:30

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

2019-12-12T22:48:08+03:30

ف.خ                              روانشناسی زیبایی       پیشتر در مورد زیبایی صحبت کردیم، زیبایی که با حواس پنجگانه دریافت می شود و به [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 22019-12-12T22:48:08+03:30

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 1

2019-12-12T22:45:11+03:30

ف.خ                           روانشناسی زیبایی خیلی ها می گویند زیبایی تکراری می شود، به مالت نناز به شبی بنده به حسنت نناز به تبی بنده [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 12019-12-12T22:45:11+03:30

جلوی بچه هایتان با هم دعوا کنید!

2019-12-08T21:25:38+03:30

ف.خ                               روانشناسی دعوا در خانه جلوی بچه ها با هم دعوا نکنید، مشکلاتتان را آرام با هم مطرح کنید، زمانی که [...]

جلوی بچه هایتان با هم دعوا کنید!2019-12-08T21:25:38+03:30

نوامبر 2019

Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره