آوریل 2020

سندروم انسان های بی قرار

2020-04-05T20:45:12+04:30

 چر این روزها بی قرار هستیم؟ انسان در کودکی شادمان و رها می دود، بازی می کند و می خندد. بدون این که به فردا فکر کند و به خاطر آن بی قرار شود. [...]

سندروم انسان های بی قرار2020-04-05T20:45:12+04:30

فوریه 2020

حکایت غذا خوردن بچه ها

2020-02-22T23:10:42+03:30

ف.خ         اثر غذا خوردن بچه ها در بزرگسالی از دید روانشناسی یکی از مشکلات والدین به ویژه مادرها این است که بچه ی کوچکشان غذا نمی خورد. کودک نمی داند که [...]

حکایت غذا خوردن بچه ها2020-02-22T23:10:42+03:30

ازدواج عاشقانه حق همه است

2020-02-21T15:40:24+03:30

ف.خ         نیاز انسان به ازدواج عاشقانه از دید روانشناسی ما در مورد عشق خیلی چیزها می دانیم, عشق ما را به یاد غزل و ترانه و افسانه های قدیمی می اندازد, [...]

ازدواج عاشقانه حق همه است2020-02-21T15:40:24+03:30

ژانویه 2020

دوست داشتن غریب آشنا

2020-01-27T16:54:25+03:30

ف.خ              دوست داشتن از دیدگاه روانشناسی ما کسی را دوست داریم که بتوانیم با او در مورد خودمان صحبت کنیم. این معنی عشق و دوست داشتن است. همه ی [...]

دوست داشتن غریب آشنا2020-01-27T16:54:25+03:30

دسامبر 2019

چرا خانم ها غیبت می کنند؟

2019-12-30T14:39:14+03:30

ف.خ                    غیبت از دیدگاه روانشناسی خانم ها و آقایان از زمانی که به دنیا می آیند با هم فرق دارند. منشا این تفاوت ها یک کروموزوم [...]

چرا خانم ها غیبت می کنند؟2019-12-30T14:39:14+03:30

چرا احساس مالکیت داریم؟

2019-12-28T21:35:19+03:30

ف.خ             درباره ی احساس مالکیت احساس مالکیت : انسان از روزی که پا به زمین گذاشت نگران بود. نگران داشته ها و نداشته هایش. همه ی ما می ترسیم. [...]

چرا احساس مالکیت داریم؟2019-12-28T21:35:19+03:30

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

2019-12-13T13:48:26+03:30

ف.خ                              روانشناسی زیبایی       از دیدگاه روانشناسی انسان تمایل دارد معشوق زیبا داشته باشد، چون مغز بشر به دنبال دریافت [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 32019-12-13T13:48:26+03:30

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

2019-12-12T22:48:08+03:30

ف.خ                              روانشناسی زیبایی       پیشتر در مورد زیبایی صحبت کردیم، زیبایی که با حواس پنجگانه دریافت می شود و به [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 22019-12-12T22:48:08+03:30

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 1

2019-12-12T22:45:11+03:30

ف.خ                           روانشناسی زیبایی خیلی ها می گویند زیبایی تکراری می شود، به مالت نناز به شبی بنده به حسنت نناز به تبی بنده [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 12019-12-12T22:45:11+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره