ژانویه 2020

شخصیت من بی ارزش است

2020-01-27T13:05:52+03:30

ف.خ     روانشناسی شخصیت هر کدام از ما دو تصویر کلی در ذهنمان دایم. یک تصویر از خود یک تصویر از دنیا این تصویرها در سال های اول زندگی ساخته می شوند.  فروید می [...]

شخصیت من بی ارزش است2020-01-27T13:05:52+03:30

سپتامبر 2019

روانشناسی شخصیت چیست

2019-09-22T13:15:50+03:30

ف.خ شخصیت چیست؟ روانشناسی شخصیت: حدود 100 سال از عمر روانشناسی می گذرد. و در این یک قرن افراد زیادی وارد دنیای بزرگ روانشناسی شدند. یکی از اولین سوالهایی که روانشناسان با آن مواجه [...]

روانشناسی شخصیت چیست2019-09-22T13:15:50+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره