اسفند ۱۳۹۹

آدم های عجیب و غریب و سیستم بیمار

۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ،۱۵:۰۰:۴۵ +۰۰:۰۰

رفتارهای عجیب و غریب نشانه ی عدم سلامت روان است روانشناسی اگر شما رییس یک شرکت باشید و بخواهید از میان پرسنل یک معاون قابل اعتماد برای خود انتخاب کنید، احتمالا کسی را برمی [...]

آدم های عجیب و غریب و سیستم بیمار۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ،۱۵:۰۰:۴۵ +۰۰:۰۰

آذر ۱۳۹۹

انسان ها تغییر نمی کنند

۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ،۰۵:۲۷:۲۰ +۰۰:۰۰

تغییر انسان ها از دیدگاه روانشناسی یکی از پرتکرارترین شکایت های مردم این است که نتوانستند دیگران را به خوبی بشناسند، بیهوده اعتماد کردند یا یارشان به مرور زمان تغییر کرد و دیگر مانند [...]

انسان ها تغییر نمی کنند۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ،۰۵:۲۷:۲۰ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

شخصیت من بی ارزش است

۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۳۵:۵۲ +۰۰:۰۰

ف.خ     روانشناسی شخصیت هر کدام از ما دو تصویر کلی در ذهنمان دایم. یک تصویر از خود یک تصویر از دنیا این تصویرها در سال های اول زندگی ساخته می شوند.  فروید می [...]

شخصیت من بی ارزش است۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۳۵:۵۲ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

روانشناسی شخصیت چیست

۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۰۹:۴۵:۵۰ +۰۰:۰۰

ف.خ شخصیت چیست؟ روانشناسی شخصیت: حدود 100 سال از عمر روانشناسی می گذرد. و در این یک قرن افراد زیادی وارد دنیای بزرگ روانشناسی شدند. یکی از اولین سوالهایی که روانشناسان با آن مواجه [...]

روانشناسی شخصیت چیست۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۰۹:۴۵:۵۰ +۰۰:۰۰