بهمن ۱۳۹۹

دلیل بدجنسی چیست؟

۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ،۱۲:۵۰:۲۹ +۰۰:۰۰

روانشناسی بدجنسی هر انسانی احتمالا گاهی در زندگی بدجنس می شود. چه چیزی در درون ما اتفاق می افتد که باعث بدجنسی می شود؟ بدجنسی زمانی اتفاق می افتد که ما نفرت را تجربه [...]

دلیل بدجنسی چیست؟۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ،۱۲:۵۰:۲۹ +۰۰:۰۰

انتخاب معنا یا درماندگی آموخته شده ؟ 

۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ،۱۲:۵۶:۱۷ +۰۰:۰۰

این که برای هر رویدادی به دنبال معنا باشیم خطرناک است! اگر بخواهیم مردم روی زمین را به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم، یکی از فاکتورهای تمایز بین انسان ها، نگاهشان به دلایل رویدادهاست. [...]

انتخاب معنا یا درماندگی آموخته شده ؟ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ،۱۲:۵۶:۱۷ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۹

به خودتان و دیگران انرژی مثبت ندهید!

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ،۰۶:۱۴:۴۱ +۰۰:۰۰

انرژی مثبت از دیدگاه وانشناسی در مورد چیزهای اشتباهی که به ظاهر درست هستند زیاد نوشتم. مطالبی که بارها و بارها از طریق رسانه ها و تریبون های مختلف تکرار شده، تبدیل به اصل، [...]

به خودتان و دیگران انرژی مثبت ندهید!۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ،۰۶:۱۴:۴۱ +۰۰:۰۰

چرا مذهب هنوز از بین نرفته است؟

۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ،۰۷:۱۷:۱۹ +۰۰:۰۰

نیاز به مذهب از دید روانشناسی از دید روانشناسی هر رفتاری که تکرار می شود، حتما از جایی تشویق می شود. یعنی عاملی وجود دارد که آن رفتار را تقویت می کند. پشت هر [...]

چرا مذهب هنوز از بین نرفته است؟۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ،۰۷:۱۷:۱۹ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۹

آیا رابطه جنسی بدون صمیمیت آزادی است؟

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ،۰۶:۴۰:۳۰ +۰۰:۰۰

آزادی جنسی از دید روانشناسی  انسان از زمانی که زندگی را بر سیاره ی زمین شروع کرد، درگیر نیازهایش بود. نیازهای قوی، عمیق و متفاوتی که گاه با هم در تضاد قرار می گیرند. [...]

آیا رابطه جنسی بدون صمیمیت آزادی است؟۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ،۰۶:۴۰:۳۰ +۰۰:۰۰

چرا دنیا را مردان ساخته اند؟

۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۱۲:۰۸:۳۷ +۰۰:۰۰

چرا قدرت در دست مردان است؟ روانشناسی مردان تاثیرگذارتر از زنان: وقتی رویدادی تکرار می شود حتما یک دلیل محکم دارد. وقتی انسان بر رفتاری اصرار دارد، حتما نیازی از او دارد برآروده می [...]

چرا دنیا را مردان ساخته اند؟۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۱۲:۰۸:۳۷ +۰۰:۰۰

نیاز فرمانده انسان!

۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۱۲:۰۶:۰۸ +۰۰:۰۰

 نیازها از دید روانشناسی وقتی در مورد انسان فکر می کنیم، باید نیازها را به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در نظر داشته باشیم. نیازها همیشگی، پرقدرت و ذاتی بوده، هیچ گاه فراموش [...]

نیاز فرمانده انسان!۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۱۲:۰۶:۰۸ +۰۰:۰۰

زایمان پرنسس ها!

۱۳۹۹/۹/۱۱ ،۱۹:۳۳:۳۷ +۰۰:۰۰

اصزار بر پرنس و پرنسس بودن روانشناسی پرنسس بودن یک رویاست. پیراهن با آستین پفی و دامن پر چین، موهای بلند، خانه ای مجلل و پرنسی که همیشه عاشق است. این ها می تواند [...]

زایمان پرنسس ها!۱۳۹۹/۹/۱۱ ،۱۹:۳۳:۳۷ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۹

هر انسانی سقوط می کند

۱۳۹۹/۶/۱۱ ،۰۸:۵۵:۲۷ +۰۰:۰۰

 سقوط انسان بیمارانی که در بیمارستان هستند دو دسته هستند. یک گروه آن هایی که آمدند تا خوب شوند، یک گروه آن هایی که هرگز خوب نمی شوند. ولی کسانی که حالشان خوب می [...]

هر انسانی سقوط می کند۱۳۹۹/۶/۱۱ ،۰۸:۵۵:۲۷ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۹

دروغ هایی در مورد خوشبختی

۱۳۹۹/۵/۲۸ ،۱۷:۵۱:۳۶ +۰۰:۰۰

روانشناسی خوشبختی در مورد خوشبختی زیاد صحبت شده است. به نظر می رسد بیشترین نظری که در این مورد در جامعه ی ما تکرار شده است این است: خوشبختی یک حس درونی است که [...]

دروغ هایی در مورد خوشبختی۱۳۹۹/۵/۲۸ ،۱۷:۵۱:۳۶ +۰۰:۰۰