فوریه 2020

بزرگترهای سخت گیر چه می کنند؟

2020-02-19T22:55:50+03:30

ف.خ                  اثر سخت گیر بودن از دید روانشناسی همیشه کارهایی هست که ما نباید انجام بدهیم. در روابط بین انسان ها قوانین نوشته و نانوشته ای [...]

بزرگترهای سخت گیر چه می کنند؟2020-02-19T22:55:50+03:30

هیچکس با نصیحت درست نمی شود

2020-02-19T22:52:25+03:30

ف.خ    روانشناسی نصیحت  هیچ کس با نصیحت درست نمی شود،  این اتفاق البته در فیلم ها زیاد می افتد, ولی در واقعیت خیر! ما دوست داریم دیگری ما را درک کند. خودش را [...]

هیچکس با نصیحت درست نمی شود2020-02-19T22:52:25+03:30

کودک بی ادب درون !

2020-02-19T22:54:00+03:30

ف.خ     کودک درون از دید روانشناسی کودک درون را همه می شناسید. اسمش را زیاد شنیدید. بخشی از وجود ما که به دنبال شادی و لذت بردن از زندگی است. کودک درون بخشی [...]

کودک بی ادب درون !2020-02-19T22:54:00+03:30

محبت یا سرویس دادن به دیگران؟

2020-02-19T22:56:17+03:30

ف.خ     محبت کردن و سرویس دهی از دید روانشناسی سرویس دادن یعنی خدمت کردن به دیگران، کاری را برای دیگری انجام دادن، لطف کردن. سرویس دادن و محبت کردن به هم وابسته اند. [...]

محبت یا سرویس دادن به دیگران؟2020-02-19T22:56:17+03:30

لطفا از کسی نخواهید گذشت کند!

2020-02-19T22:57:05+03:30

ف.خ                  گذشت از دید روانشناسی یعنی چه؟ به ما خیلی گفتند که بهتر است گذشت کنیم، بدی ها را فراموش کنیم و کسانی را که به ما [...]

لطفا از کسی نخواهید گذشت کند!2020-02-19T22:57:05+03:30

چطور به تعادل می رسیم؟

2020-02-19T23:02:29+03:30

ف.خ                   چطور به تعادل می رسیم؟  راه های رسیدن به تعادل از دید روانشناسی همه ی ما یک ترازو داریم که دائم وزنمان را می سنجد! [...]

چطور به تعادل می رسیم؟2020-02-19T23:02:29+03:30

هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد

2020-02-15T21:23:56+03:30

ف.خ     جامعه ی ایده آل وجود ندارد ما خیلی منتظر هستیم که یک روزی همه چیز درست شود. یک جامعه ی خوب و آگاه، قوانین درست و آدم های خوب، زندگی با شادی [...]

هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد2020-02-15T21:23:56+03:30

آزادی ام در خاورمیانه آرزوست

2020-02-15T21:22:17+03:30

ف.خ     اصلا آزادی یعنی چه؟ می گویند آزادی تعریف مشخصی ندارد، یک مفهوم انتزاعی است که نمی شود آن را کامل و جامع تعریف کرد. وقتی حرف از آزادی می شود عده ا [...]

آزادی ام در خاورمیانه آرزوست2020-02-15T21:22:17+03:30

ژانویه 2020

زوال و نابودی انسان

2020-02-15T21:37:05+03:30

ف.خ     اتانازی هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد. یکی از ترس های انسان از دست دادن است.  انسانی که کم کم رشد می کند، جوانی را تجربه می کند، غرور، زیبایی و آینده [...]

زوال و نابودی انسان2020-02-15T21:37:05+03:30

چقدر باید محبت کنیم؟

2020-02-15T21:38:57+03:30

ف.خ     روانشناسی محبت چقدر باید به دیگری محبت کنیم که هم لوس نشود و هم خودش را برایمان نگیرد؟  وقتی می گوییم محبت، نخست باید این را بدانیم که صحبت در مورد یک [...]

چقدر باید محبت کنیم؟2020-02-15T21:38:57+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره