ژانویه 2020

ما به تحریک نیاز داریم

2020-01-11T19:37:16+03:30

ف.خ              نیاز به تحریک از دید روانشناسی  نیاز به تحریک : زندگی تا حالا سخت بوده، قرار است بعدها راحت شود. انسان همیشه با این ایده زندگی کرده است. [...]

ما به تحریک نیاز داریم2020-01-11T19:37:16+03:30

تعصب ما را عصبانی می کند

2020-01-09T16:48:57+03:30

ف.خ              تعصب از دید روانشناسی مردم زیاد با هم بحث می کنند و یکی از احساس های رایج در بحث ها خشم است. ما خیلی وقت ها به خاطر [...]

تعصب ما را عصبانی می کند2020-01-09T16:48:57+03:30

دسامبر 2019

به خودتان اجازه دهید غمگین شوید

2019-12-28T21:34:28+03:30

ف.خ             روانشناسی غمگین بودن انسان غمگین : زندگی روی زمین هیچ وقت برای انسان آسان نبود. انسان همشه آرزوهایی داشت که خیلی هم دست یافتنی نبودند. به همین خاطر [...]

به خودتان اجازه دهید غمگین شوید2019-12-28T21:34:28+03:30

درباره ی عقده ی مردانگی

2019-12-28T21:34:42+03:30

ف.خ             عقده ی مردانگی و اثبات قدرت جنسی مرد برای اثبات قدرت جنسی خود کارهای مختلف انجام می دهد.  تجاوز جنسی: یکی از دلایل تجاوز  عقده ی مردانگی است. [...]

درباره ی عقده ی مردانگی2019-12-28T21:34:42+03:30

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

2019-12-22T19:15:56+03:30

ف.خ             روانشناسی انتظارات اشتباه خود واقعی ام را دوست نداشته باش! ما اگر توانمند باشیم  بتوانیم درست فکر کنیم اهل زحمت و  تلاش باشیم احترام بیشتری خواهیم داشت. اگر [...]

خود واقعی دوست داشتنی نیست!2019-12-22T19:15:56+03:30

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

2019-12-22T19:16:11+03:30

ف.خ             "باید منو واسه ی خودم بخواد" یعنی چه؟ خود واقعی: "باید منو واسه ی خودم بخواد". این یک توقع احساسی در روابط عاشقانه است. بیشتر قوانین و خواسته [...]

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!2019-12-22T19:16:11+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره