آوریل 2020

مردم دنیا باارزش هستند

2020-04-06T23:29:54+04:30

قدرت های دنیا فدای ملت ها انسان سالم و هوشمند شرایط را درک می کند و سازگار می شود.  انسان عاقل با قوی تر از خود نمی جنگد و در بحران ها فکر می [...]

مردم دنیا باارزش هستند2020-04-06T23:29:54+04:30

مارس 2020

لطفا فقط سانسور کنید!

2020-03-29T18:38:20+04:30

ف.خ         سانسور یا خلق واقعیت جدید؟ ما تماشای یک تابلوی زیبا از طبیعت را دوست داریم و از آن لذت می بریم. دلمان می خواهد اطرفمان پر از مناظر قشنگ باشد [...]

لطفا فقط سانسور کنید!2020-03-29T18:38:20+04:30

ارتباط های انسانی برای چه بود؟

2020-04-02T00:28:50+04:30

ارتباط میان انسان ها از دید روانشناسی انسان اجتماعی به انسان نیاز دارد. او دوست دارد دیده شود و محبت و توجه دریافت کند. می خواهد تحسین شود و گاهی دیگران به او افتخار [...]

ارتباط های انسانی برای چه بود؟2020-04-02T00:28:50+04:30

اختلال جامعه ی وابسته

2020-03-25T13:24:32+04:30

ف.خ         تفکر وابسته از دید روانشناسی مردم به دولت ها وابسته هستند. دولت ها از مردم مالیات می گیرند که آسایش و رفاه آنها را تامین کنند. برای سرمایه های کشور [...]

اختلال جامعه ی وابسته2020-03-25T13:24:32+04:30

انسان هوشمند سازگار می شود.

2020-03-27T13:57:35+04:30

ف.خ         برای سازگار شدن نخست باید بفهمیم هیچ موجودی به اندازه ی ما در جمجمه اش نورون نداد. شاید در کهکشان های دیگر موجودانی باهوش تر از ما زندگی کنند، ولی  [...]

انسان هوشمند سازگار می شود.2020-03-27T13:57:35+04:30

عصر بردگی تمام شده است!

2020-03-22T23:38:07+04:30

ف.خ         انسان یک بار دیگر باید از بردگی رها شود. ما همیشه می خواستیم آزاد و رها باشیم، از کسی دستور نگیریم و آنطور که دلمان می خواهد زندگی کنیم. ما [...]

عصر بردگی تمام شده است!2020-03-22T23:38:07+04:30

سال نو کاش مبارک باشد

2020-03-20T22:02:55+03:30

ف.خ         سال نو می شود خورشید وارد نشان قوچ می شود و این روزهای سرد و تاریک و پرغم تمام می شود. بزودی آفتاب بر زمین می تابد و آسمان ابری [...]

سال نو کاش مبارک باشد2020-03-20T22:02:55+03:30

شهری پر از عقرب های سیاه

2020-03-20T22:04:07+03:30

ف.خ         اگر آن عقرب های سیاه را می دیدیم... اگر کف شهر پر از عقرب های سیاه می شد، احتمالا هیچ کس از خانه بیرون نمی آمد. چون عقرب های سیاه [...]

شهری پر از عقرب های سیاه2020-03-20T22:04:07+03:30

بزرگترها پیامد رفتارشان را می بینند

2020-03-20T22:06:06+03:30

ف.خ         فاصله بین رفتار و پیامد آن از دید روانشناسی روانشناسان معتقدند تنبیه کودک باید سریع انجام شود. بلافاصله بعد از کار بد، تنها در این صورت است که کودک بین [...]

بزرگترها پیامد رفتارشان را می بینند2020-03-20T22:06:06+03:30

در سیستم سالم مادیات مهم است

2020-03-20T22:07:05+03:30

ف.خ         سیستم سالم سیستم عقلانی است پیشتر در مورد سیستم و قوانین سالم نوشتم، از این که قانونی درست است که بر مبنای عقل باشد، نه ارزش ها، اخلاقیات و نه [...]

در سیستم سالم مادیات مهم است2020-03-20T22:07:05+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره