شورتکدهای جدول و هزینه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای

خدمات تجاری

$19999ماهانه
 • پنج پروژه

جدول و هزینه قالب آوادا برای تجارت شما

استاندارد

$1999ماهانه
 • 5 پروژه
 • 5 گیگ فضا
 • 100 کاربر
 • 10 گیگ پهنای باند

تجاری

$2999ماهانه
 • 10 پروژه
 • 15 گیگ فضا
 • 200 کاربر
 • 20 گیگ پهنای باند

حرفه ای

$3999ماهانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگ فضا
 • 500 کاربر
 • 50 گیگ پهنای باند

حداکثر

$4999ماهانه
 • 30 پروژه
 • 100 گیگ فضا
 • 1000 کاربر
 • 150 گیگ پهنای باند

بهترین

$5999سالانه
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود

می توانید بین 2 استایل جدول و هزینه انتخاب کنید

آماتور

$3999ماهانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 50 گیگ پهنای باند

حرفه ای

$4999ماهانه
 • 30 پروژه
 • 100 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 150 گیگ پهنای باند

جدول با استایل 1 تا 5 ستون

آماتور

$3999سالانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگ فضا
 • 50 گیگ پهنای باند

حرفه ای

$4999سالانه
 • 30 پروژه
 • 100 گیگ فضا
 • 150 گیگ پهنای باند

جدول با استایل 2 با 4 ستون

رنگ بندی متنوع در جداول هزینه

حرفه ای

$3999ماهانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگ فضا
 • کاربر نامحدود

تغییر رنگ پس زمینه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

تجاری

$3999ماهانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود

تغییر رنگ حاشیه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

آماتور

$3999ماهانه
 • 15 پروزه
 • 30 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود

رنگ رنگ جداکننده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

جدول و هزینه پیشرفته با قابلیت سفارشی سازی

استاندارد

$1999ماهانه
 • 5 پروژه
 • 5 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 10 گیگ پهنای باند

تجاری

$2999ماهانه
 • 10 پروژه
 • 15 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 20 گیگ پهنای باند

حرفه ای

$3999ماهانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 50 گیگ پهنای باند

طلایی

$4999ماهانه
 • 30 پروژه
 • 100 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 150 گیگ پهنای باند

سفارشی سازی مبلغ هر ستون

حرفه ای

3999ماهانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود

نماد واحد پولی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

تجاری

3999¥روزانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود

موقعیت واحد پول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

طلایی

$3999سالانه
 • 15 پروژه
 • 30 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود

زمان هزینه / طول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

به بیش از 70.000 کاربر قالب آوادا بپیوندید!

خرید قالب آوادا، همین حالا