شخصیت من بی ارزش است

۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۳۵:۵۲ +۰۰:۰۰

ف.خ     روانشناسی شخصیت هر کدام از ما دو تصویر کلی در ذهنمان دایم. یک تصویر از خود یک تصویر از دنیا این تصویرها در سال های اول زندگی ساخته می شوند.  فروید می [...]