چاره ی ناخن جویدن چیست؟

۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۰۹:۳۹:۴۶ +۰۰:۰۰

ف.خ    حل مشکل ناخن جویدن از دید روانشناسی اگر بخواهیم برای بیشتر مشکلات ذهنی و رفتاری یک دلیل مشترک پیدا کنیم, آن یک دلیل اضطراب است. اضطراب عمیق در افراد مختلف می تواند [...]