اردیبهشت ۱۳۹۹

کنار چه کسی به آرامش می رسم؟

۱۳۹۹/۲/۳ ،۱۶:۰۸:۵۳ +۰۰:۰۰

آرامش چطور به دست می آید؟ چطور می توانیم تشخیص دهیم کنار چه کسی در بلند مدت به آرامش خواهیم رسید؟  یک تصور احتمالی این است که مادر کنار افراد مهربان به آرامش می [...]

کنار چه کسی به آرامش می رسم؟۱۳۹۹/۲/۳ ،۱۶:۰۸:۵۳ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۸

باور کنید آرامش نمی خواهیم!

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ،۱۸:۴۱:۵۲ +۰۰:۰۰

ف.خ             آرامش در بحران از دید روانشناسی  این روزها خیلی از کارشناسان سعی دارند با حرف هایشان مردم را آرام کنند. می گویند علم ثابت کرده که استرس سیستم [...]

باور کنید آرامش نمی خواهیم!۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ،۱۸:۴۱:۵۲ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

وظیفه قانون آرامش یا آسایش ؟

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ،۱۱:۱۷:۲۹ +۰۰:۰۰

ف.خ     حد و حدود قانون با توجه به نیازهای روانشناسی انسان در حالت آزادی مطلق هر کاری ممکن است انجام دهد. قوانین برای این نوشته می شوند که افراد اجازه ی انجام هر [...]

وظیفه قانون آرامش یا آسایش ؟۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ،۱۱:۱۷:۲۹ +۰۰:۰۰