اردیبهشت ۱۳۹۹

حق انتخاب و آدم های عصبانی!

۱۳۹۹/۲/۱۲ ،۱۲:۱۶:۴۴ +۰۰:۰۰

آنچه ما را عصبانی می کند نداشتن حق انتخاب است. چیزی که باعث می شود ما دیگران را دوست نداشته باشیم، نداشتن حق انتخاب است. حق انتخاب یعنی داشتن آزادی در انتخاب بین گزینه [...]

حق انتخاب و آدم های عصبانی!۱۳۹۹/۲/۱۲ ،۱۲:۱۶:۴۴ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

آزادی ام در خاورمیانه آرزوست

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۵۲:۱۷ +۰۰:۰۰

ف.خ     اصلا آزادی یعنی چه؟ می گویند آزادی تعریف مشخصی ندارد، یک مفهوم انتزاعی است که نمی شود آن را کامل و جامع تعریف کرد. وقتی حرف از آزادی می شود عده ا [...]

آزادی ام در خاورمیانه آرزوست۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۵۲:۱۷ +۰۰:۰۰