واقعیت چطور تحریف می شود؟

۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ،۱۴:۵۴:۰۲ +۰۰:۰۰

ف.خ                 تحریف واقعیات از دید روانشناسی تحریف واقعیت : تا بحال به صدای ضبط شده ی خود گوش کردید؟ مکالمه ی خود با دیگری یا فیلمی از [...]