دل انسان چه می خواهد؟

۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ،۱۹:۲۳:۳۶ +۰۰:۰۰

ف.خ                 اراده ی انسان  دل انسان چه می خواهد؟ چیزهای زیادی در مورآینده ی دنیا شنیده ایم و خوانده ایم. بیشتر ما مطمئن هستیم که یک سری [...]