شایعه اینهمه هم ترس ندارد!

۱۳۹۸/۱۲/۸ ،۱۱:۵۱:۱۸ +۰۰:۰۰

ف.خ              ماهیت شایعه از دید روانشناسی این روزها می گویند به شایعات توجه نکنید و اخبار مربوط به کرونا را از منابع معتبر دنبال کنید. آقای روحانی گفته فقط [...]