چرا حجاب اجباری است؟

۱۳۹۹/۴/۱۱ ،۱۶:۲۵:۴۴ +۰۰:۰۰

فلسفه ی حجاب اجباری حسادت است روانشناسی تقریبا همیشه در طول تاریخ خوب و بد وجود داشت. دستورهایی که اگر مردم به آنها عمل می کردند، از زندگی بهتری بهره مند می شدند. یکی [...]