عشق و وسواس 1

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۱۰:۱۹ +۰۰:۰۰

ف.خ  سروتونین  و رنج های انسان عشق و وسواس: افراد عاشق، سرتونین cerotonin کمتری دارند.  مدارهای عصبی مرتبط با ارزیابی دیگران در آنها سرکوب شده. این مقدار اندک سرتونین همان چیزی است که در [...]