اردیبهشت ۱۳۹۹

مجبور هستم خوب باشم !

۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۲۰:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

روانشناسی اثر خوب بودن اجباری بر ما حرف های خوب ... آدم های مختلف زیاد حرف می زنند. کارشناسان، معلم ها، صاحب نظران و رسانه ها ...  بخش عمده ای از نوشته های ادبی [...]

مجبور هستم خوب باشم !۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۲۰:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۸