خرداد ۱۳۹۹

همیشه خوب بودن بیماری است

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۵۷ +۰۰:۰۰

بازنگری ویژگی های نیکو و جامعه پسند از دید روانشناسی آنچه که زیر سوال است اصرار بر همیشه خوب بودن است. هر چه از نیمکره غربی به سمت مشرق زمین می رویم "خود بی [...]

همیشه خوب بودن بیماری است۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۵۷ +۰۰:۰۰

اردیبهشت ۱۳۹۹

چرا نباید به عقاید احترام گذاشت؟

۱۳۹۹/۳/۸ ،۱۳:۳۷:۴۳ +۰۰:۰۰

 شکل گیری عقاید و تاثیر آن بر انسان ها از دید روانشناسی ما انسان ها تا زمانی که چیزی یاد نگرفتیم خیلی شبیه هم هستیم. از زمانی که آموزش شروع می شود، نگاه ما [...]

چرا نباید به عقاید احترام گذاشت؟۱۳۹۹/۳/۸ ،۱۳:۳۷:۴۳ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۸