آیا ما امنیت داریم؟

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ،۱۴:۵۶:۴۱ +۰۰:۰۰

ف.خ                 احساس امنیت روانی از دوست داشتن زیاد نوشتم. نیاز انسان به دوست داشته شدن، به عنوان یکی از عمیق ترین نیازهای انسان. ولی از امنیت کم [...]