دی ۱۳۹۸

آیا ما امنیت داریم؟

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ،۱۴:۵۶:۴۱ +۰۰:۰۰

ف.خ                 احساس امنیت روانی از دوست داشتن زیاد نوشتم. نیاز انسان به دوست داشته شدن، به عنوان یکی از عمیق ترین نیازهای انسان. ولی از امنیت کم [...]

آیا ما امنیت داریم؟۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ،۱۴:۵۶:۴۱ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

نیازهای اولیه کودک

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۲۱:۱۶ +۰۰:۰۰

ف.خ کودکان هم دق می کنند... نیازهای اولیه کودک: انسان از روزی که به دنیا میآید وارد رابطه میشود! مادری که لحظه تولد بغلش میکند. پدری که کنارشان است. و آنها را در آغوش [...]

نیازهای اولیه کودک۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۲۱:۱۶ +۰۰:۰۰