چرا احساس مالکیت داریم؟

۱۳۹۸/۱۰/۷ ،۱۸:۰۵:۱۹ +۰۰:۰۰

ف.خ             درباره ی احساس مالکیت احساس مالکیت : انسان از روزی که پا به زمین گذاشت نگران بود. نگران داشته ها و نداشته هایش. همه ی ما می ترسیم. [...]