بهمن ۱۳۹۸

چرا گفتند خودارضایی نکنید؟

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۶:۳۵ +۰۰:۰۰

ف.خ       نگاهی به خودارضایی از دید روانشناسی می خواهم امروز  راجع به کارهای بد بنویسم. اینکه چرا همیشه یک سری کارها هست که ما نباید انجامشان بدهیم. به طور معمول این کارهای [...]

چرا گفتند خودارضایی نکنید؟۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۶:۳۵ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۸