چه چیزهایی را از اخبار می شنویم؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۲۲:۳۴ +۰۰:۰۰

ف.خ            روانشناسی اخبار انتظار داریم چه مطالبی توسط خبرنگاران نوشته شود و گویندگان خبری برای ما بخوانند؟ اتفاقات جالب توجه،  جلسات مهم، جدیدترین تصمیمات افراد قدرتمند جهان، هر نوع تغییری [...]