اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

۱۳۹۸/۷/۹ ،۱۳:۰۶:۱۰ +۰۰:۰۰

ف.خ عجیب ترین آدم ها چه اختلال شخصیتی دارند؟ اختلال شخصیت اسکیزوتایپال: افرادی عجیب و غریب! ظاهرشان کاملا متفاوت است. همینطور سبک زندگی، افکار و ..  اسکیزوتایپال ها از نظر:  نحوه فکر کردن لباس [...]