اختلال شخصیت خودشیفته

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۶:۴۶:۳۰ +۰۰:۰۰

ف.خ   شومن ها یا نارسیست ها اختلال شخصیت خودشیفته: شومن ها یا نارسیست ها! نامشان از یک افسانه یونانی آمده. نارسیوس. جوانی که عاشق عکس خود در آب شد. نارسیستها درک کاذبی از [...]