اختلال شخصیت مرزی

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۲:۰۴:۱۱ +۰۰:۰۰

ف.خ  شخصیت بوردرلاین یا مرزی چیست؟ اختلال شخصیت مرزی: اختلال شخصیت شیوه ای ناسازگارانه و همیشگی است. این شیوه شامل رفتار و تجربه درونی میشود. این الگو در روابط فردی و اجتماعی آشکار است. [...]