اختلال شخصیت نمایشی

۱۳۹۸/۷/۶ ،۰۹:۳۹:۵۸ +۰۰:۰۰

ف.خ   شخصیت هیستریک، نمایشی یا تئاتری: اختلال شخصیت نمایشی: آدم های تئاتری! افرادی که انگار همیشه در صحنه نمایش هستند. گویی دیگران آنها را تماشا میکنند. نمایشی ها بصورت افراطی میخواهند دیده شوند. [...]