اسفند ۱۳۹۸

در سیستم سالم مادیات مهم است

۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۷:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ         سیستم سالم سیستم عقلانی است پیشتر در مورد سیستم و قوانین سالم نوشتم، از این که قانونی درست است که بر مبنای عقل باشد، نه ارزش ها، اخلاقیات و نه [...]

در سیستم سالم مادیات مهم است۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۷:۰۵ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۸

چرا اخلاق خوب نیست؟!

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۴:۴۷ +۰۰:۰۰

ف.خ               یک بررسی روانشناسی چرا اخلاق از ما انسان های بهتری نساخته است؟ چرا اخلاق خوب نیست؟! اخلاق همیشه خوب بوده، ما هم همیشه هم یاد گرفتیم و [...]

چرا اخلاق خوب نیست؟!۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۴:۴۷ +۰۰:۰۰