من ازخودراضی هستم!

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۴۳ +۰۰:۰۰

 خودخواه و از خودراضی بودن از دید روانشناسی من آدم خودخواهی هستم، من از خود راضی هستم. تشخیص شما در مورد من چیست؟ اختلال شخصیت خودشیفته، غرور، اعتماد به نفس کاذب ...؟ واقعیت این [...]