همیشه خوب بودن بیماری است

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۵۷ +۰۰:۰۰

بازنگری ویژگی های نیکو و جامعه پسند از دید روانشناسی آنچه که زیر سوال است اصرار بر همیشه خوب بودن است. هر چه از نیمکره غربی به سمت مشرق زمین می رویم "خود بی [...]