مالیات پزشکان را یادتان هست؟

۱۳۹۹/۲/۱۰ ،۱۸:۳۴:۰۰ +۰۰:۰۰

مالیات پزشکان داستان مالیات پزشکان را یادتان هست؟ ماجرای کارت خوان و پول نقد و اینها! یادتان هست که چقدر اعتراض شده بود؟ چقدر هم وطنان عصبانی رگ گردنشان باد کرده بود که چرا [...]